Hoger opgeleiden herstellen beter na beroerte

Print
Mensen met een hoge opleiding hebben meer kans op een goed herstel na een beroerte dan lager opgeleiden. Dat blijkt uit een onderzoek van een team gezondheidswetenschappers van de vakgroep Medische Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Het team van de VUB baseerde zich op een Europese studie naar het herstel na een herseninfarct. De onderzoekers stelden vast dat in een revalidatiecentrum de patiënten met een lagere opleiding minder kans hebben op een goed herstel dan patiënten met een hogere opleiding.

In de periode tussen het ontslag uit het centrum en zes maanden na de beroerte merkten de wetenschappers bovendien dat patiënten met een hoger inkomen een grotere kans op beter herstel hebben dan patiënten met een lager inkomen.

Volgens de VUB zijn er verschillende hypotheses om het verschil tussen opleiding en succes in het revalidatiecentrum te verklaren. Een stelling is dat patiënten met een hogere opleiding op een andere manier zouden omgaan met hun situatie dan patiënten met een lagere opleiding. Hoger opgeleiden zouden meer zelf initiatief nemen om op zoek te gaan naar informatie en oplossingen voor hun problemen dan lager opgeleide patiënten.

Een andere mogelijkheid is dat de communicatie tussen het personeel en de patiënt bij lager opgeleide patiënten minder goed verloopt. "Het zou voornamelijk te maken hebben met het feit dat informatie minder goed zou overkomen bij lager opgeleide patiënten of dat ze niet alle informatie die hen wordt meegegeven goed begrijpen", luidt het.
Lager opgeleiden zouden ook een hogere drempel ervaren om de problemen waarmee ze tijdens hun revalidatie kampen bij het personeel aan te kaarten.

"Het is belangrijk dat het personeel van revalidatieafdelingen voldoende oog heeft voor die groep patiënten met een lagere opleiding", luidt het. "Informatie verstrekken en patiënten op een aangepaste manier motiveren, kan ervoor zorgen dat de patiënt beter begrijpt wat rond hem gebeurt. Hierdoor krijgt hij een beter inzicht in zijn situatie, wat leidt tot een verhoogde motivatie in zijn revalidatie."

Het verschil tussen hoge en lage inkomens verklaren de onderzoekers door de mogelijkheid dat patiënten met hogere inkomens zich meer en langer therapie konden veroorloven. Uit een ander onderzoek van de vakgroep blijkt echter dat er geen socio-economische verschillen zijn in de mogelijkheid om kinesitherapie of ergotherapie te krijgen in de periode na het ontslag uit het revalidatiecentrum.