Nieuwe vergunning voor circuit Spa-Francorchamps

Print
Waals minister van Ruimtelijke Ordening André Antoine (cdH) heeft de toestemming verleend voor de uitvoering van de werken op het circuit van Spa-Francorchamps en voor de uitbating ervan.
Op een persconferentie kondigde hij maandag de toekenning van de nieuwe vergunning aan.

Eerder was al een vergunning voor de werken toegekend, maar daarop kwam protest van de vereniging die zich voor de promotie van het circuit van Francorchamps inzet, maar ook van burgers. Zij vrezen dat de werken met veel lawaaihinder gepaard zullen gaan en hadden bedenkingen bij de samenstelling van het begeleidingscomité.

In de nieuwe vergunning zijn de eisen van de klagers gedeeltelijk opgenomen. Zo zal de samenstelling van het begeleidingscomité van de werken gewijzigd worden en er zullen maatregelen genomen worden om de geluidshinder te beperken. Binnen de twee jaar moet er een technisch-economische studie komen om te bepalen welke lawaaihinder er is en of er eventueel maatregelen moeten worden genomen.