25 internetkiosken voor Hasselaren

HASSELT - Het stadsbestuur van Hasselt onderhandelt met enkele bedrijven om nog voor de zomer een gratis internetaansluiting aan alle Hasselaren te kunnen bieden. Zowel mensen met, als zonder computer zullen van het voordeel kunnen genieten. De stad bouwt voor deze laatste 25 internetkiosken waar men gratis kan e-mailen.

Dirk JACOBS

BR>

«We moeten openstaan voor alle moderne vormen van communicatie,» zegt minister Steve Stevaert over het initiatief. «Als stadsbestuur moeten we er over waken dat geen enkele Hasselaar verstoken blijft van het gebruik van internet. En dan hebben we het niet alleen over de bezitters van een pc. Die mensen kunnen een CD-rom krijgen waarmee ze hun internetaansluiting kunnen installeren. Voor de mensen die geen pc hebben, voorzien we op een 25-tal openbare plaatsen in de stad internetkiosken waar ze terecht kunnen om e-mails te verzenden en te lezen. De kiosken komen in ontmoetingscentra, seniorencentra en/of sporthallen. Allemaal openbare plaatsen goed verspreid over het Hasselts grondgebeid. Op regelmatige tijdstippen zullen we trouwens op die plaatsen begeleiders plaatsen die de mensen kunnen helpen wegwijs te geraken op het internet. Hierbij denken we aan studenten of zelfs verantwoordelijken van de firma's die de toestellen gaan leveren. Zij zouden dan in mini-lesjes de elementaire vaardigheden kunnen bijbrengen.»

«Daarop aansluitend vinden we het onze plicht, als hoofdstad van Flanders Multimedia Valley, om ook een aantal overheidscontacten mogelijk te maken via internet,» vult burgemeester Reynders aan. «Er is een werkgroep in oprichting die 'E-government' moet ontwikkelen. Op die manier willen we het contact tussen burgers en overheid ook buiten de openingsuren aan onze balies mogelijk maken. Zo denken we aan een 'digitaal loket' waar mensen bijvoorbeeld documenten kunnen opvragen, BPA's bekijken, noem maar op. De mogelijkheden lijken haast onbeperkt. We zouden zelfs onze uitzendingen van tv Hasselt kunnen opslaan in ons digitaal bestand, zodat de Hasselaren, waar ook ter wereld, wekelijks nieuws uit hun eigen stad kunnen zien.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer