Scanner bank leest bedrag in euro's als franken

BRUSSEL - Fortis Bank tast voorlopig nog in het duister naar de oorzaak van enkele scanningsproblemen met euro-overschrijvingsformulieren. Een mogelijke reden is een te gevoelige scanner die zelfs bij het minste kreukje of stofje, of bij een minimale afwijking van de kleur of de bedrukking, het euro-formulier als franken-formulier aanziet. En de klant dus hetzelfde bedrag in franken aanrekent. «Het gaat in ieder geval om slechts een paar voorvallen op duizenden verrichtingen,» verzekert Fortis. De Belgische Vereniging van Banken is niet van het probleem op de hoogte.

Koen DRIESSENS

BR>

Sinds ruim een jaar kan iedereen overschrijvingen in euro's doen. De banken hanteren daarom twee verschillende formulieren. Bij rekeningen bieden schuldeisers de twee aan, zodat de klant kan kiezen. Zo koos een Hasselaar voor betaling van een autoverzekering bij OMOB voor het euro-formulier, «om er alvast aan te wennen.» De banksector stelt vast dat het aantal klanten dat dit doet maandelijks toeneemt, maar dat het nog vooral om bedrijven en niet om particulieren gaat. De Hasselaar betaalde op het voorgedrukte euro-formulier. Het formulier is oranje-oker van kleur, bevat een komma voor de decimalen - de eurocenten - en heeft voor de optische lezing aan de rechterkant altijd het teken > en twee zwarte balkjes. Het ging om een bedrag van 328,61 euro.

Later stelde hij op een bankuittreksel vast dat de bank 32.861 frank had overgeschreven op de rekening van OMOB. Komma en munteenheid werden fout gelezen. Dat kwam neer op a rato 100 frank per euro i.p.v. 40 frank.

Gelukkig betaalde OMOB het verschil automatisch terug. Patrick Moria (OMOB): «Een betaling die binnenkomt wordt automatisch vergeleken met de uitstaande rekening. Een paar keer per week komen problemen met euro-betalingen voor. Of de fout bij de klant of de bank ligt, kunnen wij niet zien. Maar meestal is het de klant die zich vergist heeft: die bijvoorbeeld de betaling zowel in franken àls in euro's deed. Opvallend was het hoge aantal dergelijke fouten in het begin van vorige maand. Vooral met ASLK-rekeningen, zo was onze indruk.»

Waterdicht

Terwijl de Belgische Vereniging van Banken onbekend is met dit specifieke soort problemen, ontdekte Fortis Bank dat er «iets moet zijn misgelopen bij de scanning. «Want er was niets mis met het voorgedrukte en naar Brussel verzonden en daar gescande order,» zegt woordvoerder Dirk Beurms. «Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, maar het is wel zeer uitzonderlijk: een enkele keer op vele duizenden verrichtingen.»

Waar precies de oorzaak van het scanningsprobleem zit, is nog niet geweten. «We halen het bewuste formulier nu nog eens een paar keer door de scanning om te ontdekken waar het probleem zit. Is de euro-scanner gevoeliger dan men dacht? Is het minste kreukje of stofje al voldoende voor een fout? Testen voor de invoering ervan hebben alvast geen problemen aan het licht gebracht. Onze informatica wordt constant geëvalueerd. Maar ja, wat is er vandaag nog 100 procent waterdicht?»

«Wat wel zeker is, is dat de fout tenminste wordt vastgesteld en intrestloos hersteld.» Ja, vastgesteld door de klant, als hij zo opmerkzaam is. «Tja, maar er is geen andere manier. Wat ons betreft is elke verrichting oké, zolang er geen klachten over komen. In manuele verrichtingen - bij handgeschreven overschrijvingen bijvoorbeeld - kan al makkelijker een fout sluipen. En dan gaat het eerder om typfouten - foute bedragen dus - dan om vergissingen tussen euro of franken. Of het gebeurt dat klanten een bedrag in franken per ongeluk invullen op het euro-formulier. Maar zoiets valt op natuurlijk en is makkelijk na te vragen bij de klant: 30.000 frank of 30.000 euro is natuurlijk een groot verschil.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer