Huiszoeking in gemeentehuis Tremelo

Print
Het Leuvense parket heeft maandag een huiszoeking uitgevoerd in het gemeentehuis van Tremelo en in de privé-woning van de gemeentesecretaris.
Aanleiding zijn drie anonieme brieven waarin de gemeentesecretaris wordt beticht van verduistering ten nadele van de gemeente. Momenteel zijn er nog geen aanwijzingen dat er iets klopt van de betichtingen.

"Het ging om een huiszoeking met toestemming, dus op basis van vrijwilligheid. In het kader van dit opsporingsonderzoek wordt nagegaan of er iets van de beschuldigingen waar is. Ik heb nog geen informatie ontvangen dat er iets bezwarend zou ontdekt zijn", aldus substituut Geert Schorens die het onderzoek leidt.

Het college van burgemeester en schepenen van Tremelo stelt ondertussen in een mededeling "nadrukkelijk te willen verklaren dat het het volledige vertrouwen in zijn personeel behoudt". Zolang het onderzoek loopt wil men geen verdere verklaring hierover afleggen.