Lommelse erevoorzitter Jan Vreys doet oproep aan strijdende partijen

LOMMEL -

Vanavond moet in theorie een einde komen aan het al weken aanslepende partijtje modder gooien bij Lommel. Tijdens een bijzondere algemene vergadering zal worden beslist wie het huidige machtsvacuüm zal invullen. Dat het een woelige bijeenkomst dreigt te worden, staat buiten kijf. Twee kampen staan min of meer met getrokken messen tegenover mekaar. Aan de ene kant zijn er de vier beheerders (Bral, Vangeel, Peeters, Schuurmans) die Dirk Vanden Boer onlangs wegstemden als voorzitter en nu resoluut de kaart Fred Van Dyck trekken. Aan de andere kant staat nog altijd de ontslagnemende voorzitter met zijn volgelingen (Flemings, Lavreysen).

Roger COX

BR>

Beide partijen hebben in de voorbije weken druk gelobbyd om een meerderheid van de 14 leden van de Algemene Vergadering achter zich te krijgen. Bovendien wordt aan beide zijden geschermd met nieuwe mensen die de vzw willen versterken. Een voorspelling wagen, is dan ook onbegonnen werk.

Wel heeft het er sterk de schijn van dat de sleutel in handen ligt van erevoorzitter Jan Vreys. 'Zjang' zelf wil in het dispuut manifest op de achtergrond blijven. Voor het aanbod van enkelingen om ad interim de voorzittersstoel weer warm te houden, heeft hij feestelijk bedankt. Maar naar verluidt, heeft hij thuis wel geen voordeur meer. Zo vaak is ze platgelopen. Zelf daagt Vreys - ook al om gezondheidsredenen - vandaag niet op aan de Gestelsedijk, hij heeft een volmacht gegeven aan één van zijn collega's. Maar zijn schaduw zal zonder enige twijfel boven het bonte gezelschap hangen.

Zjang geeft openlijk toe dat zijn hart bloedt, als hij ziet wat er van zijn

kluppie

geworden is. De sportieve en bestuurlijke malaise bij zijn geesteskind zit hem hoog.

«Een ziekelijke situatie is het», zegt hij onomwonden. «Ik wens voor niemand partij te kiezen. Gewoon omdat het voor beide kanten een ramp is. Het enige ideale scenario bestaat erin dat ze tot een compromis komen. Ook dan zullen er koppen rollen. Maar als één van beide clans de andere

dood doet

, zie ik de toekomst veel somberder in. Ik doe dan ook een beroep op het gezond verstand van iedereen.»

Of dat een realistische verzuchting is, is maar de vraag. De wederzijdse verwensingen hebben veel kwaad bloed gezet. Een samenwerking tussen bepaalde heerschappen uit de twee groepen is schier onmogelijk geworden. Vreys beseft dat en wordt heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige gevoelens.

«Ik ben een absolute voorstander van een hervorming van de beheerraad. Er mogen gerust

vreemden

bijkomen. Maar ik zou graag hebben dat de Lommelse inbreng in het beleid groot blijft. Ik heb Dirk Vanden Boer alvast gevraagd dat hij de club niet in de steek laat. Hij kan zich zeker nog dienstbaar maken. In zijn functie van advocaat, als vertegenwoordiger van de club in de Profliga, enzovoorts. Feit is dat er voor hem nog altijd een weg terug is. De algemene vergadering moet zijn ontslag als beheerder nog altijd bekrachtigen. Wie zegt dat het zover komt? Wie zegt dat een meerderheid hem niet opnieuw voordraagt als voorzitter?»

Maar de figuur Vanden Boer zou onaanvaardbaar zijn voor de nieuwe investeerders?

«Dat zou inderdaad een obstakel kunnen vormen. Maar ik herhaal, ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Dat er niet gevochten gaat worden om de voorzittersstoel. Want, per slot van rekening, een voorzitter is geen minister, hé. Ik heb de voorbije dagen enkele mensen van de nieuwe investeringsgroep over de vloer gehad. Hun ideeën boezemen mij vertrouwen in. Zij willen de nodige financiële middelen ter beschikking stellen om de club weer op het rechte spoor te brengen. Ook als een degradatie volgt. Hopelijk worden die woorden in daden omgezet.»

Al is een financiële injectie slechts de helft van het mooie weer. De andere helft moet door de spelers worden gemaakt.

«En dat is, zeker bij een degradatie, een probleem», weet Vreys. «Je moet een kat een kat noemen. De transfers van de laatste jaren zijn beneden peil. Er loopt nog talent rond, daar niet van. Maar als we nu ook nog de helft van de ploeg gaan verliezen, schiet er niet veel meer over. Daar moet dringend een mouw aan worden gepast. In die zin komt de huidige paleisrevolutie wat laat. Dit was beter vroeg op het seizoen gebeurd.»

Van Dyck toch geen voorzitter?

Een aantal supporters liet afgelopen zaterdag via spandoeken weten dat zij niet willen weten van een machtswissel. «Lommel in Lommelse handen» was de slogan. «Ik weet dus niet of Fred Van Dyck (de voorbije week in Costa Rica, nvdr) nog zo sterk vasthoudt aan de functie van voorzitter», zegt commercieel manager Jef Vangeel. «Bij een controverse is niemand gebaat. Wat ik wel kan bevestigen, is dat donderdag de nodige bankgaranties op tafel zullen verschijnen. Voor de rest wil ik niet te veel vooruitlopen op de algemene vergadering.»

Intussen wordt in de coulissen koortsachtig gezocht naar sportieve versterking. Maar de speurtocht naar een witte merel loopt niet van een leien dakje. Temeer omdat trainer Harm Van Veldhoven terecht niet zomaar zijn zegen wil geven, als hij niet overtuigd is van de kwaliteiten van de nieuwkomer. De namen Babangida en Amokachi vielen al aan de Gestelsedijk. Maar tot nader order blijft het wachten op... Godot?

«Tot compromissen bereid»

Dirk Vanden Boer is blij dat de dag van de algemene vergadering is aangebroken. «Omdat we kostbare tijd verliezen», zegt hij. «Die wanhopige zoektocht naar versterking werkt rustverstorend. Je ziet dat aan de ploeg.»

Hoe hij zich vanavond gaat opstellen, laat de ontslagnemende voorzitter in het midden. «Ik hoop van ganser harte dat er geen flauwe spelletjes gespeeld gaan worden. Daar is niemand mee gediend. Veel is in handen van de algemene vergadering. Wordt mijn ontslag ja dan neen aanvaard? Eerlijk, wakker lig ik er niet van. Het kerkhof ligt vol zogezegd onmisbare mensen. Ik ben zelfs bereid om compromissen te sluiten, achterom kijken is zinloos. Alleen, met de mensen die me een mes in de rug hebben gestoken, wil ik niet meer samenwerken.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer