«Steun aan Limburgse hotels levert werk voor vrouwen»

Vlaams parlementslid Eddy Schuermans (CVP) gaat aan de bevoegde Vlaamse minister Renaat Landuyt voorstellen om een nieuw systeem voor betoelaging bij investeringen in hotels uit te werken. Aanleiding is de verstrenging van de normen bij de toekenning van sterren, en de vaststelling dat het aantal hotelkamers in Limburg achterop hinkt. Steun aan het hotelwezen zal volgens Schuermans extra jobs - vooral voor vrouwen en laaggeschoolden - opleveren.

Dominiek CLAES

BR>

Limburg telt wel relatief veel hotels, maar weinig hotelkamers. Het gemiddelde aantal kamers per hotel ligt een stuk beneden het Vlaamse gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van Toerimse Vlaanderen

(zie infografiek)

. Bovendien telt deze provincie ook minder hotels van de hogere klasse: zo zijn er wel een aantal viersterrenhotels, maar geen enkel met vijf sterren. «Er is meer mogelijk,» vindt Schuermans. «Na de kust is onze groene provincie de nummer twee op de Vlaamse toeristische ladder. Dankzij de Limburgse troeven - ligging, rijke natuur en aantrekkelijke commerciële centra - trekt Limburg heel wat bezoekers. Nochtans moet het aantal overnachtingen beter kunnen,» vindt de volksvertegenwoordiger.

Om de hotelsector - ook in Limburg - een duw in de rug te geven, gaat Schuermans in de commissie economie aan de minister voorstellen om opnieuw een stelsel van betoelaging in te voeren. Eén en ander moet kaderen in de 'beleidsnota toerisme' die in voorbereiding is.

Sterren

Aanleiding is de beslissing die vorig jaar in Beneluxverband is genomen, om de beoordeling van de hotels strenger te maken. Elk hotel dat bijvoorbeeld zijn drie sterren wil behouden, zal een tandje moeten bijsteken. «Het zijn dit soort investeringen die in aanmerking kunnen komen voor steunmaatregelen,» vindt Schuermans.

In 1998 werd de steun aan het hotelwezen stopgezet. Hotels die investeerden in brandveiligheid en de verbetering van het comfort, konden - binnen bepaalde beperken - aanspraak maken op een betoelaging tot 2 miljoen frank.

Nieuwe steunmaatregelen kunnen voor Limburg niet alleen het aantal kwaliteitshotels doen toenemen, maar ook tot heel wat extra jobs leiden. «Veelal jobs voor vrouwen en laaggeschoolden,» stipt Schuermans aan.

Hollanderskiezenvoor België

Als het op korte vakanties in het buitenland aankomt, kiezen Nederlanders in de eerste plaats voor ons land. Dat blijkt uit recente cijfers in het informatieblad van Toerisme Vlaanderen. Voor lange vakanties in het buitenland staat België op de vijfde plaats, na Frankrijk, Spanje, Duisland en... Oostenrijk

(zie grafiek)

. De statistieken komen uit Nederland zelf, waar het CVO (Continu Vakantie Onderzoek) het vakantiegedrag van de Nederlanders in kaart brengt.

In totaal hebben de Nederlanders vorig seizoen voor 512,9 miljoen gulden (9,55 miljard frank) in ons land uitgegeven. Per vakantiedag betekent dat gemiddeld 55,3 gulden. In Vlaanderen spenderen de Nederlanders gemiddeld 59,3 gulden. In kunststeden ligt het gemiddelde bestedingsbedrag een stuk hoger: 97,3 gulden per vakantiedag.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer