Butler Jeeves voor de rechter

Het is de ultieme botsing tussen twee werelden: de erfgenamen van auteur P.G. Wodehouse, die zo'n 80 romans op zijn naam heeft over de oer-Britse adel van weleer, dagen een Amerikaanse internet 'search engine' voor de rechter wegens inbreuk op het auteursrecht. Enkele jaren geleden stichtten enkele Amerikaanse computerfreaks boven een garage in de Californische Silicon Valley een bedrijfje dat gebruikers de kans biedt hun vragen in alledaagse taal te formuleren. En dat sloeg aan, want hun bedrijfje is nu zo'n 70 miljard frank waard. Jeeves was namelijk de niet van zijn stuk te brengen butler die Wodehouses anti-held Bertie Wooster uit heel wat netelige situaties moest redden. De Wodehouse estate heeft nu een proces aangespannen tegen de internetfirma en eist een schadevergoeding voor het gebruik van de naam Jeeves. Veel kans op slagen heeft deze aanval van de oude op de nieuwe wereld niet, want de Amerikaanse wet erkent geen auteursrecht voor fictieve figuren.

AP

BR>

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer