Socialistische vakbond Citibank kant zich tegen sp.a

Print
De vakbondsafgevaardigden van BBTK-Citibank laten weten dat ze samen met het personeel de sp.a-perscampagne tegen het bedrijf betreuren. "In de afgelopen weken werden er heel wat onjuistheden of foutieve verhalen gepubliceerd", stelt de socialistische bediendenvakbond.
BBTK-Citibank zegt op basis van gesprekken met collega's, die met beide voeten in het proces van kredietverlening staan (van het kantoor tot aan de dienst Invorderingen), te concluderen dat er geen bewuste politiek van de directie is om de wetgeving te overtreden.

"Op de 160.000 kredietdossiers zal er altijd wel een dossier bij zijn dat tot discussie kan leiden, maar wij zijn er van overtuigd dat dit niet meer is (in verhouding tot het marktaandeel) dan bij andere kredietinstellingen. Citibank heeft in consumentenkrediet een marktaandeel van 18 procent. Toch is het volgens cijfers van de Nationale Bank slechts bij 16 procent van de problematische kredietdossiers betrokken".

"Meer nog, samen met verschillende mensen op het terrein, denken wij dat de problemen zich vooral situeren bij de talloze kredieten buiten de banksector. We zijn dan ook vragende partij opdat er nieuwe wettelijke initiatieven zouden genomen worden om de kredietnemers verder te beschermen", aldus BBTK-Citibank.

De vakbond laat voorts weten het te betreuren dat de sp.a niet eerst heeft getracht contact op te nemen met de Directie van Citibank of met de personeelsafgevaardigden om één en ander te verifiëren. "Op die manier wordt de tewerkstelling van 1.500 mensen op een lichtzinnige manier in gevaar gebracht en dit kunnen wij als vakbond niet aanvaarden."

Open VLD pleit voor keurmerk
Volgens de Open Vld-senatoren Stéphanie Anseeuw en Luc Willems moet er een keurmerk komen voor het consumentenkrediet. Zo'n keurmerk is niet alleen in het belang van de consument, maar versterkt ook de integriteit van de kredietsector.

Volgens senator Anseeuw is de consument vragende partij voor een betrouwbare en correcte prijsvergelijking op het vlak van consumentenkredieten. "Het invoeren van een keurmerk door de sector zelf is het middel bij uitstek om de consument te helpen bij het maken van de beste keuze en om hen te behoeden voor misstappen", zegt Stéphanie Anseeuw.