'De taal van Voltaire was ook Nederlands'

Print
Dat de grote Franse schrijver Voltaire (1694-1778) in Nederland heeft gewoond was bekend. Maar dat hij de Nederlandse taal voldoende machtig was om een brief te kunnen schrijven, is nieuw.
Het is nu ontdekt door de Leidse onderzoeker dr. C.D. van Strien die in de collectie van Tresaor, het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden, een originele brief van Voltaire in het Nederlands heeft gevonden.

In het briefje reageert Voltaire op een vertaling in het Nederlands, die P.A. de Huybert van Kruiningen destijds had gemaakt van een lofdicht van de Franse schrijver op de Friese politicus Willem van Haren (1710-1768). Het briefje begint met de zin: "Mijnheer, Uwe vertaalling is better dan de anderen."