'Leeftijd als basis voor verloning moet tegen 2009 uit cao's'

Print
Alle cao's die enkel de leeftijd als criterium gebruiken voor de loonschalen moeten tegen 2009 aangepast worden. Dat meldt het HR consultancybedrijf SD Worx maandag in een persbericht.
Volgens SD Worx druisen de betrokken cao's in tegen een Europese richtlijn en de Belgische wetgeving die discriminatie op grond van leeftijd verbieden. "Uiterlijk tegen 2009 moeten alle cao's leeftijd als verloningsgrondslag schrappen", luidt het. Minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a) verklaarde volgens SD Worx al dat hij "de sectorale cao's met leeftijdsgebonden loonbarema's niet langer bindend acht".

Het consultancybedrijf roept de werkgevers op hun verloningssysteem kritisch te bekijken. "Alternatieven zijn verlonen op basis van anciënniteit, maar meer nog het kiezen voor een systeem van prestatiewaardering of competentieverloning", heet het. "Deze systemen maken abstractie van leeftijd als grondslag en zijn ook meer eigentijds."

SD Worx wijst er nog op dat leeftijd als criterium in bepaalde gevallen behouden kan blijven, bijvoorbeeld "als bepaalde groepen werknemers een duwtje in de rug kunnen gebruiken om kans te maken op de arbeidsmarkt, zoals jongeren en oudere werknemers".

Het bedrijf ontwikkelde een instrument dat het kostenplaatje raamt wanneer een werkgever leeftijd inruilt voor een ander criterium.