Sterke vertraging van Vlaamse economie

Print
Na een economische groei van minstens 2,5 procent in 2004, is de groei van de economie in Vlaanderen en Wallonië in 2005 gedaald rond de 1 procent. Brussel kon zich in die periode handhaven op zowat 1,5 procent.
Dat blijkt uit voorlopige gegevens in de regionale rekeningen die het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) vandaag publiceerde.

In 2004 tekenden de drie gewesten een groeiversnelling op tegenover 2003. Wallonië presteerde het sterkst, met een economische groei van 2,8 procent. Ook Vlaanderen bleef met 2,5 procent boven het Belgische gemiddelde van 2,3 procent. Brussel daarentegen zag de economie met maar 1,4 procent groeien, aldus het INR.

In 2004 werd over heel België een bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen en aan lopende prijzen) gerealiseerd van ruim 257 miljard euro. In het Vlaamse gewest werd daar ruim 57 pct van tot stand gebracht, in het Waalse gewest 23,5 pct en in Brussel iets meer dan 19 pct. Het aandeel per gewest bleef de jongste jaren vrij stabiel, aldus het INR.

In 2005 kon Brussel als enige de economische groei op peil houden (1,5 procent). Het was daarmee plots de beste leerling van de klas, want Vlaanderen zag de groei halveren tot 1,2 procent en Wallonië zag hem zelf verminderen tot 0,7 procent. De Belgische economische groei bedroeg in 2005 1,1 procent.

De vertraging in Wallonië "is quasi volledig te verklaren door prijsstijgingen in bedrijfstakken die een relatief groter gewicht hebben in de Waalse economie dan in die van de andere gewesten, zoals vervaardigen van ijzer en staal, en van machines voor land- en bosbouw", zo luidt het.

Het aantal werknemers daalde in 2004 enkel in Brussel (-0,9 pct) en steeg in 2005 in de drie gewesten. Ook het aantal zelfstandigen steeg in 2005 overal, nadat het in 2004 nog licht dalende was in Vlaanderen en Wallonië.

Het INR benadrukt dat de ramingen voor 2005 "gebeurden aan de hand van een voorlopige methode en met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd".