EU-Commissaris Dimas spelt VS de les

Print
Op de internationale klimaatconferentie die maandag in Brussel van start ging, haalde EU-Commissaris Stavros Dimas naar de VS uit. "Ik hoop dat de VS, aldus Dimas, een punt zullen zetten achter hun negatieve opstelling."
Van zijn kant pleitte de Belgische premier Guy Verhofstadt voor doortastende maatregelen. "Onpopulaire ingrepen, aldus Verhofstadt, zijn onvermijdelijk."

Tot 6 april is in Brussel de 2e werkgroep van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) in plenaire vergadering bijeen. Het IPCC werd in 1988 opgericht en wil objectief en transparant over de klimaatproblematiek informeren. De 2e werkgroep buigt zich over de kwetsbaarheid van de socio-economische en natuurlijke systemen ten overstaan van klimaatveranderingen. In Brussel wordt de laatste hand aan hun nieuw rapport gelegd. De auteurs waarschuwen ervoor dat tussen arm en rijk voortaan ook een klimaatkloof dreigt te groeien.

EU-Commissaris Dimas, verantwoordelijk voor milieu, zette nog eens de beslissingen van de Europese Raad van maart in de verf. Hij citeerde Commissievoorzitter José Manuel Barroso die zei dat de "besluiten van de lentetop de fundamenten voor een nieuwe industriële revolutie leggen, nodig voor de realisatie van een economie met lage CO2-uitstoot." Dimas hekelde het feit dat vele landen de kat uit de boom kijken en op de beslissingen van anderen wachten. "De EU, aldus Dimas, doet daar niet aan mee en kan de internationale impasse doorbreken."

Dimas haalde vervolgens uit naar de VS en Australië. Volgens de Griekse Commissaris is de VS de grootste vervuiler ter wereld die het bovendien vertikt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. "In de VS, aldus Dimas, ligt de CO2-uitstoot momenteel 60 procent boven het peil van 1990. In de EU was er in 2005 een daling van 1,6 procent in vergelijking met 1990." Dimas hoopte dat de VS hun negatieve houding zullen veranderen, want het is absoluut nodig dat ze op hun beurt bewegen. De Commissaris pakte vervolgens Australië aan.

In zijn openingsspeech wees Verhofstadt op het feit dat het impact van de klimaatswijziging dramatischer is dan men tot dusver vermoedde. De premier wees daarbij op het onderzoek van het KMI waaruit bleek dat de temperatuur in België op 20 jaar met ongeveer 1 graad steeg.

Verhofstadt riep de politieke leiders, in het bijzonder die van de VS, India en China, op om het Kyoto-protocol te ratificeren en aan de nieuwe onderhandelingen voor de doelstellingen na 2012 deel te nemen. "Alle politici van alle landen, aldus Verhofstadt, moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen." En de premier zei met nadruk: "Onpopulaire maatregelen zijn onvermijdelijk."

Verhofstadt bepleitte een grondige mentaliteitsverandering van de bevolking en de noodzaak dat de overheid daar aan meewerkt. Ondermeer via haar belastingssysteem. "Van nu af, aldus Verhofstadt, moeten we arbeid en eigendom minder belasten en pollutie en energieverbruik meer."

De premier herinnerde eraan dat België met zo'n systeem al begonnen is. Auto's zullen steeds meer op de CO2-uitstoot worden getaxeerd en een gelijkaardige verandering wordt overwogen bij de bedrijfsbelasting en de roerende voorheffing.