Metro vanaf september in de stations

Als alles goed gaat wordt ons land dit najaar geconfronteerd met een nieuw fenomeen in de krantenwereld. Vanaf 5 september ligt een gratis krant in de belangrijkste trein- en metrostations. De komst van Metro - dat wordt wellicht de naam van de gratis krant - heeft in uitgeverskringen al heel wat stof doen opwaaien. Met name wordt gevreesd dat Metro het al afkalvend aandeel van kranten nog meer zal aanvreten. «Veel drukte om niks,» zegt researchmanager Koen Van Parijs van Concentra Uitgeversmaatschappij. «Metro mikt op een ander publiek en biedt andere advertentiemogelijkheden.»

HASSELT

BR>

Naar Zweeds voorbeeld heeft de Regionale Uitgeversgroep (uitgever van onder meer Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen) het initiatief genomen om ook in ons land een gratis krant - een Franstalige en Nederlandstalige versie - op poten te zetten. «We hoorden in december 1998 dat de Zweedse groep MTG een akkoord had met de Nederlandse Spoorwegen, om daar via de stations een gratis krant te verspreiden. Toen duidelijk was dat de Zweden ook plannen hadden richting Brussel, hebben we ons afgevraagd of we dit niet beter zelf zouden doen,» zegt Van Parijs.

I-president Peter Baert van Concentra Holding heeft daartoe het initiatief genomen. Er is met iedereen in de uitgeverswereld gepraat, uiteindelijk besloten

Rossel

(uitgever van onder meer Le Soir en La Meuse) en

Roularta

(Trends, Knack, Voetbalmagazine,...) om mee in de boot te stappen. In maart 1999 was de eerste versie van het businessplan klaar, in april werd contact opgenomen met de NMBS om te peilen of distributie via de belangrijkste treinstations mogelijk was. «Dat het antwoord van de NMBS op zich liet wachten, is te begrijpen: zij hebben immers andere prioriteiten,» aldus Van Parijs. Ondertussen heeft de NMBS-top het licht op groen gezet en principieel gekozen voor de Belgische combinatie RUG/Rossel/Roularta - de drie R's - als partner. En dus niet voor de het Zweedse MTG. Juristen leggen nu de laatste hand aan het akkoord.

Stof

Het initiatief van de drie R's heeft heel wat stof doen opwaaien. Uitgeverijen die eerst niet geïnteresseerd waren, staan nu op hun achterste poten. «Er wordt via allerlei wegen enorm veel druk uitgeoefend,» getuigt Van Parijs. «Er werd geschermd met de redactionele onafhankelijkheid, alsof Metro daarvoor een bedreiging zou vormen. Hier en daar werd zelfs beweerd dat Metro een bedreiging voor de democratie zou zijn. Kan je nagaan. Metro krijgt een eigen, onafhankelijke redactie en zal van de jongeren beter geïnformeerde burgers maken. Een bedreiging voor de democratie kan je dat moeilijk noemen.»

Uitgevers van kranten die een gratis krant beginnen? Zal dat niet ten koste gaan van hun eigen titels? Van Parijs zegt van niet. «Studies in het buitenland, onder meer in Nederland en Zweden waar al gratis kranten op de markt zijn, bewijzen dat de verkoop van de bestaande kranten niet of nauwelijks lijdt onder de nieuwe gratis exemplaren.» Van Parijs is ervan overtuigd dat Metro eerder een verrijking, dan een verarming voor de krantenwereld betekent. «Slechts 51 procent van de Belgische bevolking (boven de 15 jaar) leest regelmatig een krant. Dat betekent logischerwijze dat 49 procent (nog) niet via de krant bereikt wordt. Grote promotie-acties bij één krant (gratis cd's, boeken, reizen of andere hebbedingen) hebben nauwelijks impact op de verkoop van de andere kranten. Dat alles bewijst dat er nog degelijk

rek

zit op de markt. Je zou gek zijn als je als uitgever/ondernemer daar niét op zou inspelen. Al blijft het natuurlijk wel een risico. Maar zo is dat nu eenmaal bij ondernemen.»

Profiel

Uit analyses van de trein- en metrogebruiker

(zie infografieken)

blijkt dat Metro een groep mensen kan bereiken die minder gemakkelijk via de krant is aan te spreken. Ze zijn jong en actief, wonen voornamelijk in de grote steden of verstedelijkte gebieden, zijn hoger opgeleid, behoren tot de hogere sociale klassen en zijn meer dan gemiddeld bezig met moderne communicatievormen (gsm, internet,...). «Dat vult dus perfect het profiel van de huidige krantenlezer aan,» zegt Van Parijs.

Ook voor de advertenties - de enige inkomsten voor Metro - kan een nieuwe markt aangeboord worden. «Wie durfde in 1988, bij de komst van de commerciële tv-zender VTM, voorspellen wat er zou gebeuren?» vraagt Van Parijs zich af. «Op die manier moet je ook de impact van Metro bekijken: niet op basis van wat er nu bestaat, maar op basis van wat er kan komen.» Hij ziet vooral mogelijkheden op vlak van vacatures, reis- en vrije tijdsector, telecom, informatica en nieuwe media. «We gaan vooral een nieuw soort adverteerders kunnen aantrekken.»

Een 'hapklare' krant

Metro gaat een krant worden die niet te vergelijken is met wat op dit ogenblik op de Vlaamse krantenmarkt aanwezig is. Alle normale krantenonderwerpen komen aan bod, maar wel kort en snedig, hapklaar. Geen opinies, duiding of commentaar, geen human intrest (in de zin van portretten van figuren), geen regionaal nieuws, geen interviews. Enkel de feiten. Zo zal er wel een sportkatern inzitten, maar zal dat niet zo uitgebreid zijn als bijvoorbeeld in de 'kwaliteitskranten'.

«De inhoud van Metro zal vooral complementair zijn met de huidige kranteninhoud,» zegt Van Parijs. «Traditionele krantenlezers zullen daarom hun krant niet laten vallen, integendeel. Metro zal nieuwe krantenlezers aantrekken, mensen die anders geen tijd hebben om een krant te lezen. Er zullen ook een heleboel mensen zijn die 's ochtends Metro lezen, om die informatie 's avonds aan te vullen via hun vertrouwde krant.»

De redactie van Metro krijgt een stek in Brussel en zal uit twintig journalisten bestaan (de helft Nederlandstalig, de helft Franstalig). De hoofdredacteur komt wellicht uit de rangen van de Regionale Uitgeversgroep. Metro krijgt ook een broer op het internet.

De gratis krant zal 24 kleurenpagina's beslaan (klein formaat en geniet) en wordt om te beginnen op 160.000 exemplaren (80.000 in het Frans en evenveel in het Nederlands) bij Roularta gedrukt. De gratis krant wordt alvast via 200 belangrijke NMBS-stations verdeeld. Daarnaast lopen nog gesprekken met andere vervoersmaatschappijen. Er wordt voornamelijk gemikt op (het vervoer naar) de vijf grote steden: Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

Als uitgeverij voor Metro is de vennootschap 'Mass Transit Media' (MTM) in oprichting. Aandeelhouders van MTM zijn de Regionale Uitgeversgroep, Rossel en Roularta, die elk tussen de 25 en 40% van de aandelen zullen bezitten. De preciese verhoudingen zijn nog niet bekend.

De advertentieprijzen zullen in de buurt van de traditionele krantentarieven liggen, maar Metro zal wel wat goedkoper zijn in 'kost per duizend'. De drie partners geven Metro drie jaar om break-even te draaien.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer