Label voor vier Vlaamse streekproducten

Print
Vanaf nu mogen in totaal 56 producten zich een erkend Vlaams streekproduct noemen. Hagelandse moutspeculaas, hoeveschapenkaas uit het Scheldeland, roodbruin bier en kriekenbier uit Zuidwest-Vlaanderen zijn de vier producten die onlangs het erkenningslabel STREEKPRODUCT.BE ontvangen hebben van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).
Vier maal per jaar kunnen producenten van traditionele Vlaamse streekproducten een dossier indienen bij VLAM om de erkenning te krijgen. Een beoordelingscommissie evalueert de dossiers. "Deze keer wees de commissie geen enkele aanvraag af", aldus Leen Guffens van VLAM.

Om het label van STREEKPRODUCT.BE te verdienen, moet een product aan vijf criteria voldoen. Zo moet het geproduceerd worden met streekeigen grondstoffen op ambachtelijke wijze en volgens de streektraditie. Daarenboven moet het algemeen aanvaard zijn als traditioneel streekgebonden product en is er een verband nodig tussen het streekproduct en de bereidingsstreek. Ten slotte moet het product een langdurige bekendheid als streekproduct genieten. Concreet betekent dat dat het streekproduct 25 jaar moet bestaan en dat het opnieuw opgepikt is na eventjes in de vergeethoek verdwenen te zijn.

Het zijn de producenten zelf die de erkenning van Vlaams traditioneel streekproduct moeten aanvragen. Sommige producenten gaan nog een stapje verder en proberen ook een Europese Beschermde Geografische Aanduiding in de wacht te slepen. Guffens: "VLAM stimuleert en begeleidt de producenten in die Europese procedure." De mattentaart van Geraardsbergen was het eerste Vlaamse streekproduct dat die Europese erkenning behaalde. De makers van het roodbruin bier uit Zuidwest-Vlaanderen koesteren dezelfde ambitie.

Eind juni wordt de volgende reeks van nieuwe erkenningen bekendgemaakt, aldus VLAM.