«Mensen maken het bedrijf»

«Het financieel denken evolueert in een terechte richting. Meer en meer houden bedrijfsanalisten rekening met de menselijke factor. Voorheen is voornamelijk rekening gehouden met de pure cijfers (winst, kasstroom) om de waarde en toekomst op langere termijn van een bedrijf in kaart te brengen. Meer en meer is de overtuiging gegroeid dat de mens uiteindelijk van doorslaggevend belang is voor het succes van het bedrijf.» Dat is zowat de (zeer beknopte) conclusie van het publieke afscheidscollege dat prof. Wim Van Looy (66) vandaag in Diepenbeek geeft (*).

DIEPENBEEK Dominiek CLAES

BR>

«Het is een evolutie waar ik achter sta, die ook beter de realiteit van het bedrijfsleven weergeeft,» zegt Van Looy in een gesprek met deze redactie. «Bijvoorbeeld: wat is de slagkracht van een bedrijf op vlak van innovatie, van onderzoek en ontwikkeling, van kwaliteit of van klantentevredenheid? Uiteindelijk zijn het de medewerkers - op elk niveau - die op deze vlakken het verschil maken. Deze tendens hoeft niet in tegenspraak te zijn met het uit de VS overgewaaid principe van

shareholder-value

, het creëren van (meer-)waarde voor de aandeelhouder. Perfect combineerbaar als we erin slagen werknemers ook aandeelhouders te maken. Al zijn er op het vlak van die

werknemersparticipatie

nog problemen. Wat bijvoorbeeld in de belangrijke non-profitsector (gezondheidszorg, bejaarden- en gehandicaptenzorg,...)? Maar ik ben ervan overtuigd dat we ook daarvoor een oplossing kunnen vinden.»

Fusie

Wim Van Looy was meer dan 15 jaar hoogleraar en directeur van de Economische Hogeschool Limburg. Na de fusie met de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen in 1991 werd hij gewoon hoogleraar en meteen voor zes jaar verkozen tot decaan van de betrokken faculteit. Mede onder zijn impuls groeide de Limburgse faculteit uit tot de op twee na grootste van Vlaanderen. «We hebben altijd gekozen om zoveel mogelijk mensen voltijds aan te trekken,» verklaart Van Looy dat succes. «Daarnaast hebben we nooit onze Limburgse roots verloochend. Eindwerken werden bijvoorbeeld zoveel dicht mogelijk bij het plaatselijke bedrijfsleven gezocht en gevonden. Bovendien hebben we altijd onderwijsvernieuwend en studentvriendelijk gewerkt. Neem nu de trimestriële examens. Hier en daar worden we daarvoor al eens meewarig bekeken, maar we houden koppig vol. We zien immers aan het aantal geslaagden dat het wérkt. Ook de verplichting van vreemde talen in het programma en de grote medewerking bij uitwisselingsprogramma's met buitenlandse universiteiten hebben onze studenten geen windeieren gelegd,» aldus Van Looy.

Boodschap

Als Van Looy één boodschap heeft voor studenten, is het de volgende: «Onze jongeren zijn minstens even begaafd als die in andere landen. We moeten echter meer zelfvertrouwen tonen, bewust zijn van ons kunnen. In vergelijking met studenten uit andere landen hebben wij twee strepen voor: de gewoonte hard te werken, en de kennis van andere talen.»

Ook voor het bedrijfsleven heeft de professor emeritus een boodschap: «Het bedrijfsleven moet een actievere rol spelen in het doorgeven van hun vooruitzichten voor de vereiste jobs in de toekomst. Dat kan je niet aan de academici overlaten, want zij preken toch voor eigen kapel. Het moet op één of andere manier mogelijk zijn jongeren in bepaalde richting te sturen (door aan te raden of te ontraden), zonder de vrije keuze op het spel te zetten.»

(*) Prof. dr. Wim Van Looy geeft zijn publiek afscheidscollege vandaag om 17.00 uur in het LUC. Titel: 'Veranderingen in het financieel denken'.

Euro Disneypunten

Van Looy werd geboren in 1934 in Mechelen, maar is afkomstig van Rijmenam. Als doctor in de toegepaste economische wetenschappen begon hij - na een tussenstap in Leuven - in 1970 als docent bedrijfseconomie aan de Economische Hogeschool Limburg. In 1975 werd hij er hoogleraar-directeur. Hij vervulde buiten de academische wereld tal van mandaten, onder meer als bestuurder van de GIMV.

Sinds 1 oktober 1999 is hij 'emeritus', «naar goede gewoonte volgt het afscheidscollege geruime tijd later.» Van Looy ziet zijn actieve loopbaan nog niet ten einde, maar wil toch meer tijd uittrekken voor het gezin, de kinderen (4) en - vooral - de kleinkinderen (7). «Kleinkinderen, da's iets speciaals. Ik had nooit gedacht dat die zo'n (plezante) impact zouden hebben. Plots worden andere dingen belangrijk, zoals het verzamelen van punten voor de Euro Disney-reis van de klas. Da's een hele omwenteling.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer