Tolstraat al maandenlang afgesloten

Tijdens het inspraakkwartiertje voor de aanvang van de gemeenteraad in Riemst heeft Mark Pauly namens de bewoners van Herderen zijn beklag gemaakt over de traagheid van de wegwerkzaamheden.

ksleurs

BR>

De Tolstraat is al maandenlang afgesloten met alle gevolgen vandien. En tijdens de raadszitting wees VLD’er Janssen op de chaotische toestand van de vervallen hoeve in De La Brassinnestraat waar het onkruid welig tiert.