Dertien nieuwe zitbanken

Print
De gemeente heeft twintig nieuwe zitbanken aangekocht.
BR>
Dertien daarvan zullen meteen geplaatst worden op volgende plekken: achter het gemeentehuis, in de Albertlaan, aan de hoeve Henrotte, aan de sportpleinen in Riemst-Centrum en Herderen, aan Lemmekes huis, aan de Slingerberg, op Caestert, aan de Pruisweg, aan de school in Vlijtingen, aan de Pietjesstraat en de Maastrichterstraat 40. De overige banken kunnen na overleg met de dorpsraden worden toegewezen.