Bestuursmandaten toegekend

Print
De CD&V-meerderheidsfractie heeft maandagavond de bestuursmandaten verdeeld.Van 2007 tot 2012 zal Benny Spreeuwers het ambt van burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad waarnemen.
BR>
Zijn bevoegdheden zijn algemeen beleid, veiligheid, politie, bevolking en burgerlijke stand, personeelszaken, huisvesting, public relations, evenementen en feestelijkheden. Frans Heijlen wordt voorzitter van het OCMW en schepen van sociale zaken. Ilse Wevers wordt eerste schepen en is bevoegd voor cultuur, sport, jeugd, onderwijs, bibliotheek, toerisme.

Peter Schreurs wordt tweede schepen en is bevoegd voor financiën, industrie en lokale economie, informatica, kerkfabrieken. Tonnie Claessens (49) wordt derde schepen en is bevoegd voor ruimtelijke ordening, leefmilieu, grondbeleid en landbouw. Tot slot wordt Jean Bomans (66) vierde schepen. Hij is onder meer bevoegd voor werken in eigen regie en nutsvoorzieningen, verkeer en mobiliteit en onderhoudswerken aan gebouwen.

Na vier jaar, 1 januari 2011, geeft Jean Bomans de fakkel door aan Anneleen Beckers (25) die de bevoegdheden van Tonnie Claessens overneemt. Tonnie Claessens neemt dan de bevoegdheden van Jean Bomans over. Jo Seutens (48), momenteel nog CD&V-voorzitter in Opglabbeek, wordt CD&V-fractieleider in de gemeenteraad.