Nieuwe coalitie CD&V en VLDplus verdeelt bevoegdheden

Print
Op de bestuursvergaderingen van de nieuwe coalitiepartners CD&V en VLDplus werden de verdeling van de bevoegheden tussen de twee partijen goedgekeurd.
BR>
CD&V levert met Jan Creemers de burgemeester en telt met Mariette Mulders-Janssen (vijf jaar middenstand, toerisme,musea en landbouw), Mia Reeskens (jeugd en cultuur) en Toine Schaefer (openbare werken) dezelfde drie schepenen als in de vorige coalitie. Schepen Mulders-Janssen wordt voor het laatste jaar van de coalitie afgelost door Sarah Geebelen.

Bij VLDplus worden Dirk Verlaak, Johan Tollenaere,Yvonne Van Dooren en Jacques Cuppens de nieuwe schepenen. VLDplus krijgt onder meer de bevoegdheden ruimtelijke ordening, financiën, verkeer, personeel, leefmilieu, welzijn & OCMW en sportbeleid. VLDplus beslist de komende dagen hoe de mandaten over de respectievelijke schepenen verdeeld zullen worden.