Ervaringsfonds groot succes

Print
48 aanvragen in 2005 en 255 vorig jaar. Het ‘Ervaringsfonds’ dat bedrijven subsidieert bij het zoeken naar aangepast werk voor oudere werknemers, is een succes. “Ook dit jaar verwacht ik opnieuw een serieuze stijging,” zegt minister Peter Vanvelthoven.
BR>
Bij de oprichting van het Ervaringsfonds twee jaar geleden wilde de federale regering de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers verhogen door de kwaliteit van arbeidsomstandigheden en -organisatie aan te passen aan die ouder wordende werknemers (leeftijdsbewust personeelsbeleid).

“Fantastisch”, zegt Filip Vanlommel, directeur van de afdeling Groenwerk bij sociale werkplaats De Winning in Lummen, over dit fonds.

“Wij hebben 58 werknemers onder wie een twintig 45-plussers. Aan de hand van een bevraging van de arbeidsgeneeskundige dienst zijn er aanbevelingen geformuleerd om hun werk aangenamer te maken. Zo gaan we de taakrelatie binnen een groenploeg verbeteren, krijgen ze dit jaar opleiding in tiltechnieken, en wordt nieuw ergonomisch materieel aangekocht zoals een transportvoertuig om naar moeilijk te bereiken plaatsen te brengen. Door dit fonds vinden onze mensen nu extra motivatie om door te gaan met werken.”