Zavelheide is buitengewone buurt

Print
De Koning Boudewijnstichting heeft een buurtproject van de Kleine Zavelheide en de aanpalende schildershoek geselecteerd als buitengewone buurt.
BR>
Naast de 5.000 euro financiële steun werden op de 3 invalswegen speciale aanwijzingsbordjes opgesteld.

“Het project dat we vorig jaar indienden, kwam er onder impuls van Andre Deveaux,” zeggen Freddy Maes en Rene De Gruyter.

“Om een eind te maken aan de verloedering stelden we voor om een aantal perceeltjes te beplanten. Van het gemeentebestuur kregen we naast logistieke steun ook een extra toelage van 5.000 euro.”