Dullaers (CD&V-D2) noemt Kortessem "Klein Charleroi"

Print
Luc Dullaers van CD&V-D2 heeft een berg kritiek op het nieuwe fietspad dat de gemeente onlangs vanaf de Klokkenhofstraat in de Kapittelstraat voor de huizen Wagemans en Vanglabbeek en verder voorbij de tennisterreinen van TRC heeft laten aanleggen.
BR>
Volgens Dullaers is het fietspad onvergund en zijn alle regels van de gemeentewet in dit dossier overtreden. Hij noemt het Kortessems college "Klein Charleroi van Vlaanderen". Dullaers heeft alvast het dossier als bijkomend punt op de dagorde van de gemeenteraad van vanavond geplaatst.

Luc Dullaers: "In Charleroi wordt een bestuur vervolgd omdat het werken uitvoert die nooit voor een gemeenteraad zijn geweest. In Kortessem zitten we met een vergelijkbare toestand. In het plaatselijke BPA is nergens een dergelijk fietspad gepland. Bovendien is er voor dit fietspad geen vergunning bij de administratie terug te vinden." "Noch het schepencollege, noch de gemeenteraad heeft deze werken ooit goedgekeurd. Ook kwalitatief zijn er ernstige bedenkingen over de uitgevoerde werken."

"Onnozele praat", zegt burgemeester Hugo Philtjens: "Dit fietspad is een tijdelijke maatregel om de kinderen te beschermen tegen het zwaar vervoer dat er plaatsvindt, met de bouw van de nieuwe bibliotheek. Dankzij dit fietspad en de nadarafsluitingen kunnen de kinderen nu met de fiets veilig naar de verharde weg langs de sporthal en zo naar de speelplaats en de fietsenstalling."