Bibliotheek krijgt nieuwe hoofdingang en jongerenhoek

Het gemeentebestuur van Kinrooi gaat grootscheepse werken uitvoeren aan de hoofdbibliotheek van Kinrooi.

ksleurs

BR>

Omdat de toegang langs de Weertersteenweg onveilig is, wordt de hoofdingang verplaatst naar het Dorpsplein. Daardoor kan men een verloren ruimte van het gebouw opnieuw benutten. De lokalen van het PWA en OCMW worden daarbij geïntegreerd in de bibliotheek.

Na aanpassing van deze lokalen zal de uitleenbalie verhuizen en wordt er een jongerenhoek ingericht. De jeugdafdeling zal verruimd worden en er komt een polyvalente ruimte waar zo’n vijftig personen een lezing kunnen volgen.

In de bibliotheek krijgen de houten plafonds een brandvrije verflaag en krijgt het buitenschrijnwerk eveneens een verflaag. Het gemeentebstuur gaat een ontwerper aanstellen om de werken uit te voeren. De kosten van de werkzaamheden worden voorlopig geraamd op 225.000 euro.