Sven Ornelis volgt les Islamkunde in basisschool Horizon in Hamont

HAMONT - «Het lager onderwijs kampt met een acuut tekort aan leerkrachten wiskunde en godsdienst,» zo luidde het vorige week in het journaal. En dus vond Sven Ornelis, presentator van het Radio Donna-programma 'Deckers en Ornelis in de Ochtend', het zijn taak dat probleem eigenhandig aan te pakken. «Als ex-student godsdienstwetenschappen ga ik op maandag 7 februari Islamles geven in de basisschool Horizon in Hamont.» Wij gingen gisterenmiddag een kijkje nemen alwaar

Meester Sven

blijkbaar gedegradeerd was tot

leerling Sven

.

Annemie RAMAEKERS

BR>

'Deckers en Ornelis in de Ochtend' is een programma dat zoveel mogelijk wil inpikken op de actualiteit van de dag. Daarom stelde Sven Ornelis zich vorige week kandidaat, om in het kader van het lerarentekort in de lagere scholen, occasioneel in te springen als godsdienstleerkracht. Tal van lagere scholen reageerden op de Radio Donna-oproep, maar het was de basisschool Horizon uit Hamont die

Meester Sven

gisterenmiddag over de vloer kreeg. Alhoewel, meester...

Het Hamonts klasje telde zowat vijftien leerlingen van Turkse origine. Vijftien jongens en meisjes van verschillende leeftijden die al vijf maanden niets meer hebben bijgeleerd over de Islam en haar vijf zuilen: bidden, op bedevaart gaan, vasten, aalmoes geven en geloofsbelijdenis. Reden? Ann Van Houdenhove, directrice van de basisschool, krijgt ondanks haar wekelijkse pleidooien géén leerkracht Islam toegewezen. «Nochtans is er geen tekort aan mensen die Islamles mogen geven,» zegt ze. «Het probleem ligt bij het niet op elkaar afstemmen van de lesroosters waardoor onderwijzers niet op verschillende scholen aanwezig kúnnen zijn.»

Geheugenverlies

Dat Sven Ornelis, bijgestaan door spitsbroeder Erwin Deckers, zich maandagmiddag wilde opofferen om vijftig minuten onderricht te geven in het vak Islamkunde, vond Van Houdenhove dan ook een zeer mooi gebaar. Wij waren echter ontgoocheld toen bleek dat Ornelis tussen de leergierige kindertjes had plaatsgenomen en de functie van meester had overgelaten aan Ismail Hancioglu, een échte leerkracht Islam.

«Je moet de juiste plaats aan het bord kennen,» grapte Sven na de les. «Ik denk dat het goed was dat een deskundige leerkracht vandaag het woord heeft gedaan. Met de Islam moet je niet sollen of gek doen. Je moet het kunnen uitleggen zoals het is. Ik heb tijdens mijn studies godsdienstwetenschappen wel iets over de Islam geleerd, al werd ik vandaag opnieuw met geheugenverlies geconfronteerd. Ik was duidelijk al veel vergeten, maar heb dankzij Ismail Hancioglu een goede herhalingsles gekregen.»

'Deckers en Ornelis in de Ochtend', Radio Donna, elke weekdag van 6 tot 9 uur.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer