Nood aan woningen voor eenpersoonsgezinnen

Print
Herk-de-Stad wil sociale woningen bouwen en huizen voor eenpersoonsgezinnen.
BR>
Wonen in het algemeen wordt in Herk-centrum geconcentreerd. Dat is een van de kernelementen in het ruimtelijk structuurplan dat op de jongste gemeenteraad is goedgekeurd.

“Herk-de-Stad lokt jaarlijks nieuwe inwoners. Sinds 1960 is de bevolking al met 42 procent gestegen”, legt schepen van ruimtelijke ordening Ivan Machiels (sp.a) uit. “In de bevolking valt de evolutie naar eenpersoonsgezinnen op.Het gaat zowel om bejaarden als jonge(re) alleenstaanden.”

“Ondanks de forse bevolkingsaangroei blijft er voldoende ruimte om aan de vraag naar woningen te voldoen. Herk-de-Stad behoort in het Vlaams gewest dan ook tot de groep gemeenten met een heel lage bevolkingsdichtheid.”

“Het wonen concentreren we in Herk-centrum. Zo gaan we lintbebouwing en versnippering tegen. Om de toename van het aantal eenpersoonsgezinnen op te vangen, willen we kleinere woningen bouwen.”