Op weg naar de pan-Europese bank

Het maandag afgesloten akkoord tussen de Spaanse Banco Santander Central Hispano en de Franse bank Société Générale zou wel eens het voorspel tot iets veel groters kunnen zijn. Beide banken kopen aandelen van elkaar en zullen op verschillende terreinen nauw gaan samenwerken. Bij die samenwerking zouden andere Europese partners betrokken kunnen worden. Mogelijk wordt hier de kiem gelegd voor de eerste pan-Europese bank.

Jo.S.

BR>Achter de schermen zit ook Deutsche Bank op iets te broeien. De Duitsers geven toe dat de Spaans-Franse samenwerking inspirerend werkt. Een lid van de raad van bestuur van Deutsche bevestigde dat er concrete plannen op tafel liggen, zonder echter concrete details te kunnen geven. Wel blijkt uit de verklaringen van Thomas Fischer dat binnen de banksector iedereen met iedereen praat. Met Bankers Trust heeft Deutsche Bank de Amerikaanse poot al uitgebouwd. Alles wijst er dus op dat Deutsche Bank in Europa een grote slag voorbereid.

Geruchten over een mogelijke alliantie tussen Fortis en Lloyd's Bank werden vorige week door woordvoerders van beide financiële instellingen ontkend. Toch heeft Maurice Lippens van Fortis al meermaals verstaan te geven dat een alliantie in een nabije toekomst mogelijk en zelfs waarschijnlijk is. Door de komst van de euro zijn de grenzen weggevallen en is er ruimte gekomen voor banken die de landsgrenzen overspannen.

Of de klant beter wordt van die golf van fusies, overnames en allianties, is natuurlijk een ander paar mouwen. Hij wordt stilaan gedegradeerd tot een nummer in bankkantoren, die deel gaan uitmaken van steeds grotere gehelen. Dat banken de rangen sluiten, is echter in het licht van de snel veranderende wereld om ons heen niet zo onlogisch.

In de Verenigde Staten heeft online broker E*Trade het licht op groen gekregen voor de overname van Telebank, één van de 'grotere' Internetbanken. De ambitie van E*Trade is daarbij duidelijk. In de verte wenkt een grote financiële supermarkt, waar de klant via Internet voor vanalles en nog wat terecht kan. Of het nu gaat om aandelen, verzekeringen of leningen, hij zal zich door een simpele druk op de knop de moeite kunnen besparen om het dichtsbijzijnde bankkantoor op te zoeken. De wereld wordt met andere woorden één groot bankkantoor en behalve voor gespecialiseerde diensten zoals vermogensbeheer zal de doorsnee klant een bankkantoor van steen-en-mortel nog maar af en toe te zien krijgen. Ook in de wat stijve bankwereld tikt de klok verder. Stilstand is nog steeds achteruitgang, zodat de banken wel in beweging moeten komen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer