Schepencollege verdeelt alle bevoegdheden

Print
Tijdens de eerste vergadering van het kersverse CD&V-schepencollege werden de bevoegdheden verdeeld. Eerste schepen Rik Rijcken zal zich bezighouden met openbare werken, mobiliteit, openbaar vervoer.
BR>
Guy Joosten zal zich de komende legislatuur ontfermen over cultuur, jeugd en informatie. Daisy Winters blijft op ruimtelijke ordening, monumentenzorg en juridische zaken. De komende 2 jaren zal Willy Hulsbosch zich nog buigen over financiën en begrotingen.

Daarna zal Bèr van de Schans het van hem overnemen, en er de bevoegdheid jeugdbeleid aan toevoegen. Kersvers schepen Ben Schuurmans wordt verantwoordelijk voor sport, gezin en toerisme.

En als 6de schepen is OCMW-voorzitter Willy Mertens toegevoegd aan het college. Hij krijgt er de bevoegdheden welzijnsbeleid, seniorenbeleid en PWA bij voor de komende 3 jaar. Daarna zal Chantal Bonneu deze taak van hem overnemen.