Werkonderbreking bij Breechamp in Bree tegen ontslag afgevaardigde

Print
Bij het champignonbedrijf Breechamp in Bree is er in de loop van dinsdagvoormiddag een werkonderbreking geweest. De actie was een initiatief van de socialistische vakbond ABVV en was bedoeld om het ontslag van een syndicaal afgevaardigde van het ABVV aan te klagen.
Het werk werd omstreeks 11 uur hervat nadat de vakbond en de directie een aantal afspraken inzake de toekomstige syndicale werking binnen het bedrijf en de ontslagmodaliteiten voor de betrokken afgevaardigde hadden vastgelegd, zo zegt Nicole Houbrechts van het ABVV.

De directie leidde eind vorige week bij de rechtbank van eerste aanleg de procedure in tot ontslag omwille van dringende reden tegen de betrokken werkneemster van het bedrijf. Volgens de vakbonden haalde de directie als dringende reden "roddelen" aan en kan dit niet als basis voor een ontslag om dringende reden worden beschouwd.

Vakbonden en directie zijn nu overeengekomen dat de werkneemster niet omwille van dringende redenen zal worden ontslagen om haar toekomst niet te hypothekeren. Ook zijn er duidelijke afspraken vastgelegd omtrent de ruimte voor syndicaal werk en de werkuren en verlofregeling van de personeelsleden.
Om het ontslag van de afgevaardigde en het slechte sociale klimaat bij Breechamp aan te klagen, blokkeerden een veertigtal manifestanten van het ABVV dinsdagmorgen de toegangspoorten van het bedrijf en beletten ze werkwilligen om aan de slag te gaan.