Drie Paalse bouwprojecten krijgen een negatief advies

Print
Op voormalige landbouwgrond in de Kreniststraat wil de NV Bouwgroep Consept een bouwproject van acht appartementen realiseren en tien woningen in halfopen bebouwing.
BR>
Het zou de bedoeling zijn om de Watertorenstraat door te trekken en ook daarlangs woningen te bouwen. Nu geeft Gecoro negatief advies omdat de densiteit van het voorgestelde project 19 woningen per hecare bedraagt. Dat moet volgens Gecoro teruggebracht worden tot 15 woningen per hecare.Ook zijn er vragen rond de vereningbaarheid van het voorziene appartementsgebouw met de omgeving.

Langs de Deurnestraat en een nieuw aan te leggen weg die aansluit op de Tessenderlosesteenweg in Brelaar-Heide is een verkavelingsaanvraag ingediend voor 16 bouwloten: 5 langs de Deurnestraat en 11 langs de nieuwe weg.Volgens de Gecoro ontbreekt hier een ruimere ontwikkelingsvisie. Het aantal woningen is aanvaardbaar maar er is te weinig diversiteit.

Een derde project betreft de verkavelingsaanvraag voor 49 bouwloten langs de Vaalvijverstraat, de Schorheidestraat en een nieuw aan te leggen weg. De Gecoro vindt dit een weinig dynamisch plan waarbij een globale ontwikkelingsvisie ontbreekt.