Vrouwen van de Wayerstraat vieren samen Offerfeest

Print
In de Waterstraat in Beringen hebben vrijdag vrouwen met tien verschillende nationaliteiten samen het islamitisch Offerfeest gevierd. Ze beperkten zich niet tot de moslims, maar nodigden iedereen uit op wat ze daar een ‘interreligieus’ feest noemen.
BR>
De Waterstraat in Beringen-Mijn telt zowat 275 inwoners, grotendeels van Turkse origine. Sinds Rimo Limburg daar met buurtwerk gestart is, waait er een nieuwe wind door wat eens als een probleemwijk werd bestempeld. Iederen kent de buurtvaders, een erg succesvol project waarbij mannen de buurtjongens in de mot houden. Maar ook de vrouwen laten zich niet onbetuigd. In twee groepen komen ze om de veertien dagen samen.

“Op hun samenkomsten is de sfeer altijd erg leuk,” weet Gülser Talancioglu, stagiair-buurtwerkster in de Waterstraat. “De vrouwen hebben nu het initiatief genomen voor dit feest. Ze willen de betekenis en de cultuur van het offerfeest duidelijk maken aan hun kinderen en tegelijk ook aan hun buren met een andere godsdienst."

"Noem dit gerust een interreligieus feest want niet minder dan tien verschillende nationaliteiten zijn hier vandaag samen. En of de kinderen nu Kosovaars, Belgisch, Albanees, Turks of Marokkaans zijn: vandaag is het voor hen allemaal feest. Zij kunnen zich uitleven tijdens de diverse activiteiten die de vrouwen speciaal voor hen bedacht hebben. Ze nemen het tegen elkaar op in een quiz, ze spelen muziek en zowel de Kosovaarse als de Turkse kinderen voeren volksdansen op."

"Dat doen de vrouwen straks ook als afsluiter van het feest. Ruim honderd vrouwen en kinderen feesten hier vandaag samen, allemaal mensen uit de Waterstraat. Dat is een schitterend resultaat want al deze mensen zijn hier vandaag samen om mekaar beter te leren kennen en respecteren.”