Varkens redden leverpatiënten

"Hier zat ik op te wachten. Het is een belangrijke stap die we ook in België moeten zetten." Zo reageert de Leuvense leverspecialist Frederik Nevens op het bericht dat in Nederland het licht op groen wordt gezet voor het gebruik van varkenscellen."Het is een belangrijke doorbraak, die honderden patiënten die vruchteloos op een transplantatie wachten het leven kan redden". Volgens de specialist is voor toepassing in België geen regeringsbeslissing nodig, omdat het niet om een transplantatie van organen gaat. "Wel is het akkoord nodig van de lokale ethische commissies. Ik wil dit dossier zo snel mogelijk ter sprake brengen."

Jos Vranckx

BR>Vanwege het schrijnend tekort aan organen is de

xenotransplantatie

- het gebruik van dierlijke organen - al lang het middelpunt van intensief onderzoek. De wetenschappelijke belangstelling richt zich vooral op het varken, omdat die organen het meest verwantschap vertonen met de menselijke. De meeste wetenschappers zijn enthousiast over de mogelijkheden, maar de publieke opinie staat huiverig. Er zouden immers enge ziekten van het dier naar de mens kunnen overslaan. Vandaar dat over de hele wereld nog een moratorium geldt op xenotransplantatie.

Maar er zijn tussenvormen mogelijk. Vooral van belang voor patiënten bij wie de leverfunctie is uitgevallen, want die zijn ten dode opgeschreven als ze niet snel een nieuwe lever krijgen.

Prof. Nevens: "Anders dan bij de nieren kan deze functie niet door een kunstorgaan worden overgenomen. Goede resultaten zijn er wel met toestellen, waarbij het bloed voorbij levende levercellen stroomt. Hierdoor krijgt het bloed de eiwitten en vitaminen die de normale lever produceert. Tot nu toe werden voor die experimentele apparaten cellen gebruikt afkomstig van levertumoren, omdat die zich net zo gedragen als gezonde levercellen. Maar vanwege het risico op overdracht van kankercellen werd de methode in de Verenigde Staten verboden, een moratorium dat nu in de hele wereld geldt."

"De vervanging door gezonde menselijke levercellen is natuurlijk niet haalbaar, want daarvoor zijn tientallen levers nodig terwijl er nu al zoveel te kort zijn."

Reddend varken

Biedt het vertrouwde varken de redding?

Professor Nevens: "Het onderzoek hierover is al heel ver gevorderd. In de Verenigde Staten wordt er al enkele jaren mee geëxperimenteerd, met succes. Dankzij zo'n behandeling kan de patiënt in leven blijven tot een donor is gevonden, zijn toestand kan stabiliseren of de lever kan zelfs spontaan regenereren."

"In het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam, waarmee wij samenwerken, is een nieuw apparaat ontwikkeld dat het bloed zuivert terwijl er toch geen rechtstreeks contact met de dierlijke cellen is. De toekomst zal moeten uitwijzen of de techniek veilig genoeg is. Voorwaarde is natuurlijk ook dat de varkens kiemvrij worden gekweekt. Voorlopig gaat het nog om een heel dure behandeling, ook omdat ze niet terugbetaalbaar is."

Het gebruik van dierlijk materiaal bij de mens stelt zware ethische problemen, geeft de professor toe. "Maar ik denk dat we het pragmatisch moeten bekijken. Het gaat vaak om patiënten voor wie geen alternatief bestaat. Als we hun die behandeling niet geven, gaan ze dood; zo eenvoudig is het. Moeten we dan het risico niet nemen?"

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer