Prijsverlagingen wegen op Degussa

Het chemiebedrijf Degussa-Hüls Antwerpen heeft in het boekjaar 1998/1999 een omzet gerealiseerd van 12,2 miljard frank. Dit is 5% minder dan tijdens vorig boekjaar. "Een en ander is toe te schrijven aan de prijsverlagingen voor onze producten", zei afgevaardigd-bestuurder Marc Vanhoey. De afzet zelf daalde met 1%.

Marc Balduyck

BR>Degussa heeft als concern ook in Antwerpen wilde maanden achter de rug. De fusie tussen Degussa en Hüls weegt immers op de activiteiten van de dochterondernemingen. In dit opzicht werden over de Schelde heen overlegorganen opgezet tussen de verscheidene Belgische vestigingen van de nieuwe groep. Phenol Chemie, op de Antwerpse linkeroever is een andere dochteronderneming van Hüls. Degussa Antwerpen dat zélf op de rechteroever ligt, werd inmiddels omgedoopt tot Degussa-Hüls Antwerpen.

Binnen de nieuwe internationale entiteit heeft het bedrijf zich met een winst van 567 miljoen frank sterk laten opmerken. Bovendien werden voor 1,1 miljard frank capaciteitsverhogingen en vervangingsinvesteringen doorgevoerd. "Sinds de oprichting van onze firma heeft Degussa al 21 miljard frank geïnvesteerd", stelt Vanhoey.

Bij Degussa-Hüls Antwerpen werken 1.124 mensen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer