Mazoutjongens in de tegenaanval

BRUSSEL - Informazout, het voorlichtingscentrum voor vloeibare brandstoffen, start maandag met een nieuwe publiekscampagne. Via tv-spots en advertenties wil het informatiecentrum de hardnekkige vooroordelen over mazoutverwarming uit de wereld helpen. «We hebben te weinig weerwerk geboden aan alle commentaar die op mazoutverwarming is gegeven de voorbije maanden,» geeft Ward Herteleer, general manager van Informazout toe. «Daar gaan we nu verandering in brengen. Mazoutverwarming moet in een perspectief geplaatst worden. Het gaat niet langer op oude mazoutsystemen te vergelijken met moderne alternatieven.»

Dirk BILLION

BR>

De mediacampagne, de vernieuwing van de website en de medewerking van een call center kost Informazout 50 miljoen frank. De lancering van de campagne, donderdag in Brussel, werd op de valreep afgelast. Nog niet alles stond volledig op punt, klinkt het.

«Consumentenenquêtes wijzen uit dat zij die voor mazout kiezen de juiste keuze maken wat betreft milieu en kostprijs,» weet Herteleer. «Dus alle tegenwind die we de laatste maanden weer te verwerken kregen deden we af als geruchten, vooroordelen. Laat maar overwaaien, denk je dan. Even toch.»

Informazout slaat nu met de hand op tafel. Vandaag wordt in België meer dan 40 procent van de woningen - dat zijn er 1,2 miljoen - verwarmd met stookolie. Toch duiken alsmaar meer berichten op die misleidend zijn. Mazout zou duur zijn en de verbranding milieuvervuilend.

Herteleer weet ook dat de mazoutprijs fluctueert. «En momenteel is de prijs relatief hoog. Zeker als je de vergelijking met half juni maakt. Toch moet je mazoutverwarming in een perspectief van 20 jaar plaatsen, de installatie is 36 procent goedkoper dan de belangrijkste concurrent (aardgas, nvdr).»

Eenzijdig

Ook de volgens hem eenzijdige benadering van de milieuaspecten hangt Herteleer de keel uit. «Mazoutverbranding is één zaak, de stockage een andere. Mazout wordt verbrand, akkoord. En elektriciteit dan? De kernenergie die erachter zit, ziet niemand. Met aardgas is bovendien methaan gemoeid, nefast voor de ozonlaag. Wat de stockage betreft heeft de nieuwe wetgeving op de stookolietanks vele particulieren de daver op het lijf gejaagd. Onterecht. Mazout kan veilig worden opgeslagen in ideale omstandigheden. Wij staan achter de initiatieven van de overheid om het milieu beter te beschermen en verontreiniging te voorkomen. Zelfs wanneer de wettelijke voorschriften van gewest tot gewest verschillen, hebben wij de morele plicht alle voorzorgen te nemen om te beletten dat een lekkend reservoir het grondwater zou verontreinigen.» Informazout breidt daarom de dienstverlening naar het publiek uit. Een call center waar consumenten met álle vragen terecht kunnen, is elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 21 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur; tel: 078/152.150.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer