Oudere internationals blijken niet verzekerd bij zware blessures

HASSELT -

De enkelbreuk die Philippe Vande Walle opliep in de interland tegen Nederland krijgt een staartje. Omdat hij ouder is dan 35 en de blessure het einde van zijn carrière betekende, blijkt Vande Walle plots niet verzekerd te zijn. Gevolg: de doelman zit zonder inkomen. Een bizarre vaststelling die bij heel wat oudere Rode Duivels de wenkbrauwen doet fronsen. Bij een zware blessure dreigen zij in hetzelfde schuitje als Vande Walle terecht te komen. Nog voor de volgende interland - op 23 februari tegen Portugal - moet de bond haar verzekering aanpassen, luidt de eis. Eerstdaags wordt het probleem binnen de bond besproken.

Wim Vos

BR>

"Dit is onaanvaardbaar. Oud of jong, wie bij de Rode Duivels speelt, moet behoorlijk verzekerd zijn. Wat Philippe Vande Walle nu overkomt, is een schande." Woorden van Eric Van Meir. De international van Lierse wordt dit jaar 32 en dreigt bij een blessure eveneens het slachtoffer te worden van de verzekering die de bond afsloot voor zijn internationals. "De bond heeft twintig dagen om er een mouw aan te passen."

Eric Van Meir was onaangenaam verrast toen hij het nieuws gisteren vernam. "Ik kan begrijpen dat het duurder is om oudere spelers te verzekeren, maar dat mag geen excuus zijn om hen in de kou te laten staan. Iedereen heeft recht op een faire vergoeding als hij een zware blessure oploopt tijdens een interland. Het is de plicht van de bond daarvoor te zorgen. Dat is ook niet meer dan eerlijk tegenover de clubs. Per slot van rekening zijn zij ook het slachtoffer van zo'n blessure, aangezien zij een belangrijke speler verliezen. Daarom zou het ook waanzin zijn om te willen dat de clubverzekering de vergoeding uitbetaalt."

Als Eric Van Meir een blessure oploopt met de Rode Duivels zou hij de dupe worden van het afbouwende vergoedingssysteem dat de voetbalbond hanteert bij blijvende invaliditeit. Spelers ouder dan dertig krijgen geen volwaardige vergoeding als ze door een blessure hun carrière moeten stopzetten. Integendeel, hoe ouder de speler, hoe minder hij krijgt. Wie ouder is dan vijfendertig, krijgt niets meer.

Eric Van Meir: "Dat kan uiteraard niet. Nog voor de volgende interland moet dit aangepast worden. Dit systeem is duidelijk voorbijgestreefd. Vroeger waren carrières veel korter, waren er nauwelijks internationals ouder dan vijfendertig. De tijden zijn veranderd. Laten we hopen dat ook de voetbalbond dit beseft."

Geen loze veronderstelling. Secretaris-generaal Jan Peeters heeft duidelijk begrip voor de eis van de Rode Duivels, al begrijpt hij de plotse heisa niet. "Eerst en vooral wil ik duidelijk stellen dat oudere internationals alleen dan niet verzekerd zijn als de blessure leidt tot bestendige werkonbekwaamheid. In mensentaal: als de betrokken speler nooit meer kan voetballen. Voor alle andere blessures zijn zij wel verzekerd. En ten tweede: deze verzekeringsformule is niet nieuw. Zo'n twintig jaar geleden is er in samenspraak met de club heel bewust voor gekozen, omdat de premie voor spelers ouder dan 35 zo verschrikkelijk duur is dat ze quasi onbetaalbaar wordt. Wat niet betekent dat ik niet opensta voor nieuwe voorstellen. Alleen moet men goed beseffen dat dit veel geld zal kosten. En de bond heeft niet meer geld dan wat de clubs ter beschikking stellen. Met andere woorden: uiteindelijk zullen de clubs voor de meerkost opdraaien."

Jan Peeters wijst er tot slot nog op dat Philippe Vande Walle voorlopig niet moet wanhopen. "Zijn medisch rapport is pas vorige week op de bond aangekomen. We hebben nog niet de tijd gehad om alles rustig te bestuderen. Dat de commissie verzekeringen alsnog met een oplossing uit de bus komt, is lang niet uitgesloten."

Philippe Vande Walle: "Plots zit ik zonder inkomen"

BRUGGE-

De Rode Duivels brengen Philippe Vande Walle geen geluk. Eerst raakte hij zwaar geblesseerd in de interland tegen Nederland en moest hij zijn carrière abrupt stopzetten. Vervolgens blijkt de inmiddels 38-jarige keeper niet verzekerd te zijn en valt hij zonder inkomen.

Philippe Vande Walle: "Ik was totaal verrast. Niemand had ook maar een idee van de manier waarop de bond zijn internationals verzekert. Ik ook niet. Als redelijk denkend mens ga je er gewoon vanuit dat de bond zijn zaakjes mooi op orde heeft. Totdat je zoals ik iets ernstigs aan de hand hebt. Plots zit ik zonder inkomen. Zelfs bij de

ziekenkas

kan ik niet terecht, omdat ik mijn blessure heb opgelopen tijdens

een sportmanifestatie waarvoor entreegeld werd gevraagd

."

Vande Walle weigert zich erbij neer te leggen. "Dat Club Brugge niets moet betalen, vind ik logisch. Ik ben nu eenmaal geblesseerd geraakt met de nationale ploeg. Maar het spreekt voor zich dat er zo snel mogelijk een oplossing moet gezocht worden voor mijn probleem. Dat is in het belang van mijzelf, omdat ik blijf hopen dat de bond mij toch iets zal uitkeren. En dat is in het belang van de rest van de spelers. Want als morgen Staelens of De Wilde geblesseerd raken tijdens een interland en hun carrière voorbij blijkt te zijn, komen zij in hetzelfde schuitje als ik terecht."

En wat als de bond voet bij stuk houdt en Vande Walle geen vergoeding uitbetaalt? "Dan zal ik andere stappen ondernemen. De rechtbank? Zover zijn we nog lang niet, ik zal daar samen met mijn manager over beslissen. Duidelijk is dat er snel een oplossing uit de bus moet komen. Dit sleept nu al vijf maanden aan. Ik ben het stilaan beu, temeer omdat ook Club Brugge wacht op een definitieve regeling. Pas daarna zal ik eventueel een nieuwe functie in de club kunnen krijgen."

Lorenzo Staelens: "Ik ben meer dan nul komma nul frank waard"

MENEN -

"Uiteraard kan ik mij onmogelijk neerleggen bij de huidige verzekeringsformule", stelt Lorenzo Staelens resoluut. "Ik ben 35, momenteel betekent dit dat ik voor de bond

nul komma nul

frank waard ben. Dat kan natuurlijk niet."

Nog voor 23 februari, als de interland tegen Portugal gespeeld wordt, wil Staelens alles aangepast zien. "Ik ga niet zover om te stellen dat ik anders geen interlands wil spelen, maar toch... Je zal zien: jaren lang heb ik met de Rode Duivels getraind en gespeeld zonder dat ik wist hoe nadelig de verzekering was. Nu ik het weet, zal mij wel iets overkomen. Dat kan ik onmogelijk maken tegenover Anderlecht."

Staelens rekent op begrip bij de voetbalbond. "Carrières duren langer tegenwoordig, de medische wetenschap staat ook niet stil. Er zullen steeds meer oudere internationals zijn. Het wordt tijd dat de bond zijn verzekering aan deze evolutie aanpast."

Robert Waseige: "Bond plant vergadering"

BRUSSEL -

Bondscoach Robert Waseige toont begrip voor de eisen van zijn oudere internationals. Net als zij heeft ook hij aangedrongen bij de bond om de verzekeringsformule te herzien. "Waarbij ik aanneem dat de voetbalbond zijn verantwoordelijkheid zal nemen", aldus Waseige. "Blijkbaar beseft men daar hoe ernstig de zaak is. Dat bewijst het feit dat er reeds een vergadering is gepland waarop de kwestie zal aangekaart worden." Of ook Waseige wil dat de nieuwe formule reeds bij de volgende interland van toepassing is? "Dat is wel de bedoeling, ja."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer