Griepepidemie is over hoogtepunt

BRUSSEL -

F.J.

BR>De griepepidemie van deze winter kwam vroeg, was hevig, maar is al over haar hoogtepunt heen. Dat tonen cijfers aan van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. Dokter Fernande Yane: «De griepale acute luchtinfecties (ALI's) begonnen rond Kerstmis al toe te nemen. Zodra die ALI's de 5 procent (per 100 patiëntencontacten) overschreden, konden we spreken van een epidemie. Dat was in week 51 van vorig jaar, rond kerstmis dus. De epidemie duurt nu al zo'n 6 à 8 weken, maar is over haar hoogtepunt heen.»

Hoewel het aantal gevallen zich op 30 januari nog steeds ver boven die 5 procent bevond, is de curve duidelijk dalend, en zal dat volgens dokter Yane blijven dalen. De ernst van deze griep-epidemie mag dus niet overdreven worden: «Omdat iedereen tegelijk ziek werd, was die piek van griepgevallen erg hoog en kwamen de ziekenhuizen snel vol te liggen. Maar dit was bijlange niet de ergste griepepidemie van de voorbije jaren. Dat was die van de winter '89-'90. Dit soort vroege, intense maar korte epidemie hebben we overigens in '95-'96 nog al eens meegemaakt - met dit verschil dat er toen na januari geen daling was: de curve vertoonde een

plateau

tot ver in februari.»

De scherpe daling van het aantal gevallen doet vermoeden dat zulks nu niet het geval zal zijn. Gegevens uit andere landen bevestigen dit. Dokter Yane: «België behoorde samen met Groot-Brittannië, Zwitserland en Frankrijk tot de landen die het eerst werden getroffen door deze griep. Ook in die andere landen daalt het aantal gevallen nu drastisch. Landen die later getroffen werden, zitten nu echter nog in hun piek...»

Toch houdt dokter Yane, griep-

watcher

bij het WIV (deel van het Pasteurinstituut in Brussel) een bittere smaak over aan deze korte, krachtige griepopstoot: «Dat de bezettingsgraad van de ziekenhuizen groter was dan vorig jaar, is niet alleen te wijten aan het feit dat iedereen nu op hetzelfde moment ziek was. Sensationele berichten in de media zorgden ervoor dat iedereen die zich ziek voelde, meteen naar spoedgevallen ging. Terwijl, om overbelasting te voorkomen, patiënten in eerste instantie altijd naar de huisarts moeten gaan. Die is het best geplaatst om te beslissen wie welke hulp nodig heeft.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer