Vreemde ondernemers smeken om begeleiding

Marokkanen en Turken vormen een steeds grotere groep onder de Vlaamse zelfstandigen. Zowel het NCMV als de allochtone zelfstandigen zelf zijn vragende partij om deze mensen beter op te leiden. Een eerste cursussenreeks is alvast een enorm succes maar wacht nog steeds op geld van de Vlaamse regering.

Paul VERBRAEKEN

BR>

Vier jaar geleden was 6,3% van de zelfstandigen in Vlaanderen van niet-Belgische oorsprong; in Brussel waren er dat toen zelfs al 21%. En daar zijn dan nog niet eens de Belgische zelfstandigen van allochtone afkomst in verwerkt. Veelal gaat het om mensen actief in de horeca-, de voedings- of geschenkensector. Jongeren van de derde generatie gaan vaker van start in de dienstverlening.

Zoals alle zelfstandigen zijn zij onderworpen aan de vestigingswetten. En daar knijpt vaak het schoentje. Allochtone ondernemers weten vaak niet wat de Belgische wetten hen allemaal opleggen; hun Vlaamse collega's vrezen daardoor oneerlijke concurrentie.

Om daar wat aan te doen steunde de middenstandsorganisatie NCMV, binnenkort Unizo, samen met het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) begeleidingsinitiatieven in Antwerpen, Genk, Gent en Brussel. In Limburg werd daarvoor Steunpunt Buurtopbouwwerk (STEBO), actief in de vroegere mijnsites, onder de arm genomen.

De eerste lessenreeksen - in het Nederlands maar met specifiek naar de doelgroepen Turkse of Marokkaanse tolken - gingen in november van start en bleken meteen een schot in de roos. «Wij realiseren daarmee in de praktijk wat vele politici van de daken schreeuwen,» aldus NCMV-bestuurder Kris Peeters in een eerste balans. «Dit is van belang voor alle zelfstandige ondernemers. Er wordt veel over inburgering gesproken, wel dit

is

inburgering. Alleen hopen wij nu dat dit verder wordt uitgebouwd.»

Genk

«Het volgen van zo'n lessenreeks ligt niet voor de hand, zeker niet voor mensen die al een onderneming hebben,» zegt buurtopbouwer Erwin De Bruin van STEBO. «Toch is de aanwezigheid in de lessen zeer hoog. Er is gewoon een zeer grote behoefte bij deze mensen aan correcte informatie. Met deze lessen zijn we ook de informele infocircuits voor. Jammer is wel dat deze lessen eigenlijk

met de handrem op

moesten beginnen. Voorlopig is er nog geen frank uitbetaald door de overheid. Wij hopen niettemin op een verdubbeling van het budget van 5 naar 10 miljoen frank.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer