'Ontslag assistente Astrid bij Rode Kruis niet communautair'

Het Vlaamse Rode Kruis heeft op een speciale gemeenschapsraad Stefanie Rutten ontslagen, de persoonlijke assistente van prinses Astrid. Een communautair geschil over de begroting van de organisatie ligt aan de basis van het ontslag, maar dat wordt door het Vlaamse Rode Kruis ontkend.

Jan Mulleman

Volgens verschillende bronnen botert het al een hele tijd niet meer bij het Rode Kruis.

Michel Leduc, communicatiedirecteur van het Rode Kruis, is formeel. "Het klopt dat het Vlaamse Rode Kruis heeft beslist om de samenwerking met Stefanie Rutten, de persoonlijke assistente van prinses Astrid, te beëindigen. Over de exacte aanleiding van het ontslag kan ik voorlopig niet meer zeggen. Dat zou de rechtszaak die op dit moment loopt dwarsbomen."

Guido Kestens, voorzitter van het Rode Kruis Vlaanderen, benadrukt dat het niets te maken heeft met financiële of communautaire problemen. Het ontslag van de vrouw draait volgens de Vlaamse tak van de hulpverleningsorganisatie rond het niet invullen en nakomen van afspraken wat betreft haar jobomschrijving. Zo was ze hoofdzakelijk in dienst genomen om de communicatie tussen de nationale voorzitter, prinses Astrid, en de drie verschillende taalgemeenschappen onder de koepel van Rode Kruis België te verbeteren.

Vlak na de beslissing van het Vlaamse Rode Kruis heeft Rutten voor de Brusselse rechtbank een kort geding aangespannen. Op die manier wil ze haar ontslag aanvechten.

De beslissing om haar te ontslaan werd begin februari door Rode Kruis Vlaanderen genomen tijdens een speciale gemeenschapsraad. "We hadden een brief gestuurd naar prinses Astrid met de vraag om de nationale raad van het Rode Kruis bijeen te roepen", getuigt een van de leden. "Maar daar hebben we nooit een antwoord op gekregen. Daarop is enkel de Vlaamse delegatie samengekomen." De Waalse tak van het Rode Kruis heeft nog geen beslissingen genomen in de zaak-Rutten.

"We willen een signaal geven"

De kritiek op de consultant en assistente van de prinses bleef aanhouden langs Vlaamse kant, zo vernemen we uit verschillende bronnen. "Er is nog altijd discussie over wat die vrouw hier precies deed", getuigt een lid van de Vlaamse tak. "De financiële middelen die daarvoor worden vrijgemaakt, verdienen een betere bestemming."

Het ontslag van Rutten komt niet toevallig vier maanden voor de verkiezingen. "Het Rode Kruis Vlaanderen wil een signaal geven aan de politiek dat er heel wat moet veranderen binnen de organisatie", aldus diezelfde bron. "Dit is het ideale moment om onze stem te laten horen. Er schort heel wat aan de verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië."

Een duidelijke verwijzing naar de impasse rond de begroting van het Rode Kruis, die al meer dan een jaar heerst. Communautair zou het helemaal scheef zitten binnen de vrijwilligersorganisatie. Hoewel beide geledingen aparte boekhoudingen hanteren, worden voor de jaarlijkse financiële eindbalans de resultaten van beide vleugels samengevoegd. Zo kan het dat het Belgische Rode Kruis in zijn geheel geen financiële problemen heeft, terwijl de Franstalige vleugel beter de boeken zou sluiten. Het mag dan ook een wonder heten dat het Belgische Rode Kruis zo goed boert. Zo was er in 2004 een overschot van 16 miljoen euro, ondanks een deficit aan Franstalige kant van een kleine 6 miljoen euro.

Eind 2005 kwam het in de nationale raad al tot een openlijke confrontatie. De Vlamingen weigerden toen de Franstalige begroting voor 2006 goed te keuren. Ook de prinses waarschuwde de Franstaligen dat ze zichzelf bij een ongewijzigd beleid in de vernieling zouden rijden. De pers werd op de hoogte gesteld van het nieuws en dat was meteen het begin van de speculaties over een boedelscheiding. Het ontslag van de persoonlijke assistente van prinses Astrid zal de communautaire onenigheid zeker geen goed doen.

Reactie Astrid

Het paleis kan geen commentaar geven over een lopende rechtszaak. Dat heeft Michel Malherbe, woordvoerder van het koninklijk paleis, zaterdag voor prinses Astrid telefonisch laten weten.

"Het is de bekommernis van prinses Astrid dat de financiële transparantie en de regels van deugdelijk bestuur als prioritair dienen beschouwd te worden bij een humanitaire organisatie met een geconsolideerde bedrijfsopbrengst van 200 miljoen euro. Een organisatie die in grote mate beroep doet op overheidsfinanciering en aanspraak maakt op gelden van het brede publiek", aldus nog Malherbe.

In een perbericht bevestigen de advocaten van Stefanie Rutten dat zij zich in kort geding heeft gewend tot de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De verbrekingsbrief kan volgens de mrs. Carl Bevernage en Wilfried Goris geen rechtsgevolg hebben, omdat de verbrekingsbrief niet uitging van het Belgische Rode Kruis, waarmee hun cliënt op 17 februari 2005 een overeenkomst ondertekende, "voor het ondersteunen en bijstaan van de voorzitster, prinses Astrid".

N-VA

De ondervoorzitter van de N-VA, Louis Ide, stelt dat de 'communautaire onenigheid' tussen de Vlaamse en Waalse tak, dat ontkend wordt door het Vlaamse Rode Kruis, van het Rode Kruis niet meer te overbruggen is en meent dat het voor alle partijen het beste zou zijn om "beide takken hun vrijheid te geven om voortaan zelfstandig hun weg te gaan". Dat heeft hij zaterdag meegedeeld.

Volgens Ide groeide het ongenoegen bij het Vlaamse Rode Kruis tot een nieuw hoogtepunt toen prinses Astrid weigerde in te gaan op hun formele vraag om de nationale raad van het Rode Kruis samen te roepen. Spreekwoordelijke druppel volgens Ide was het feit dat er niet eens een antwoord kwam op die vraag.

Volgens hem is het ongenoegen er al geruime tijd aan Vlaamse kant. Er is het onvermogen aan Waalse kant om een sluitende boekhouding voor te leggen en er is het ongenoegen over de rol van de persoonlijke assistente van de prinses. Volgens Ide beschouwde niemand aan Vlaamse kant die tewerkstelling als nuttig en relevant en leek het erop dat het een "onhandige poging van de prinses was om ervoor te zorgen dat ze een persoonlijke waakhond in de organisatie dropte om haar eigen positie als voorzitster te beschermen", dixit de ondervoorzitter van de N-VA.

Ide stelt voorts vast dat wie op de prinses zijn hoop stelde om de Belgische monarchie nog enige geloofwaardigheid te geven, bedrogen uitkomt. Hij heeft het over "onhandig, koppig en geen inspraak of tegenspraak duldend".

Wim BRILLOUET / Belga

Aangeboden door onze partners