ITE kan 25-tal werknemers extra gebruiken

In mei of juni verhuist ITE naar een nieuw en groter bedrijfsgebouw in Genk. Momenteel heeft het bedrijf vacatures lopen voor een 25-tal functies, maar later kunnen er daar nog eens 20 of meer bijkomen. ITE kampt namelijk met een luxe-probleem. Er lopen zoveel orders binnen dat het Houthalense bedrijf voortdurend achter de feiten aanholt.

BR>

Afgevaardigd bestuurder Huub Baren van ITE, dat recent nog de Export Award toegekend kreeg, windt er geen doekjes om. Alleen al bij de vestiging in Houthalen is men op zoek naar een 30-tal mensen met een technische opleiding van het niveau A1 en A2. Iemand met een diploma én met ervaring kan zo bij ITE aan de slag. Huub Baren: «Veel jongeren denken dat een technische opleiding geen toekomstmogelijkheden biedt, terwijl dat juist wel het geval is. Vroeger was er meer ambitie om ingenieur te worden dan nu. Hier ligt volgens mij een belangrijke rol weggelegd voor de pers. Die moet de lezers duidelijk maken dat er wel degelijk een heel goede toekomst is weggelegd voor wie iets in een technische richting heeft gedaan.»

Binnen enkele maanden verhuist het hele team van Houthalen naar Genk en dan kan het probleem van het aantrekken van de juiste medewerkers zich nog scherper gaan stellen. Als producent van test-apparatuur voor de consumentenelectronica-industrie kan het bedrijf het aantal opdrachten namelijk amper de baas. In het nieuwe bedrijfsgebouw van 8.500 vierkante meter is ruimte voor uitbreiding, maar dan wel alleen op voorwaarde dat de juiste mensen aangetrokken kunnen worden.

Bij ITE zijn ze al langer vertrouwd met het probleem van het gebrek aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt. De recrutering gebeurt dan ook langs verschillende kanalen. Huub Baren: «Het makkelijkst vinden we mensen zonder of met een laag technisch niveau. Dat gebeurt gewoon via interimkantoren. Verder werken we samen met een ingenieursbureau en dat heeft ons vorig jaar toch drie nieuwe ingenieurs opgeleverd. Andere beproefde manieren zijn het werken met stagiairs. We proberen die studenten te motiveren om bij ons te blijven. In 1999 hebben we op die manier een schoolverlater in dienst kunnen nemen. Daarnaast moet het persoonlijk aanschrijven van schoolverlaters, het raadplegen van de WIS-computer bij de VDAB of het adverteren in de krant een geschikt iemand tot bij ons brengen.»