«Boeren zijn MAP-moe»

Als er door de Vlaamse regering 9,1 miljard frank wordt uitgetrokken om varkensboeren financieel te steunen voor het stopzetten van hun activiteiten, kan er jaarlijks 10 miljoen kilo fosfaat worden weggewerkt. Dat is zowat de kern van de boodschap die de Boerenbond gisteren, in een gelijktijdige actie in de verschillende Vlaamse provincies, naar buiten heeft gebracht. Een boodschap die vooral bestemd is voor Vlaams milieuminister Vera Dua. «De boeren zijn MAP-moe,» zegt de Boerenbond.

BR>

De Boerenbond reageert met dit voorstel voornamelijk op de 'overijlde actie' van zes Vlaamse parlementsleden om het MAP II (MestActiePlan) toch versneld in te voeren vanaf het begin van dit jaar. Volgens de organisatie is dat gebeurd zonder overleg met de sector zelf, en zal het voorstel zorgen voor de financiële dood van verschillende (familie-)bedrijven.

In plaats van deze harde aanpak, heeft een zevenkoppige delegatie onder aanvoering van Boerenbond Limburg-voorzitter Jef Fagard, gisteren gepleit voor een zachte sanering. «Kern van ons voorstel is de vrijwillige uittreding,» aldus Fagard. «Toegegeven, een jaar geleden was dat voor onze leden moeilijk bespreekbaar, maar na de dioxinecrisis zijn er tal van boeren die ermee willen kappen. Wat de boeren willen, is eindelijk zekerheid.»

Voor de vrijwillige uittreders moet er voor de Boerenbond wel een financiële tegemoetkoming zijn. «In navolging van het systeem in Nederland denken we daarbij aan een vergoeding van 4.095 frank per vleesvarken en 18.640 frank per zeug.» Om via een dergelijke systeem van vrijwillige uittreding jaarlijks 10 miljoen kilo fosfaat te 'besparen', zou dat de Vlaamse overheid 9,1 miljard frank kosten. Ter vergelijking: Nederland heeft voor een dergelijke regeling ruim 18 miljard frank uitgetrokken.

«Die bedragen zijn maar een fractie van de investering die de boer per varken heeft moeten doen (ongeveer 50.000 frank per zeugenplaats en 15.000 frank per vleesvarken). Om de schulden te kunnen afbetalen, is dat dus verre van voldoende. Er moet dus ook een sociaal begeleidingsplan worden uitgedokterd, met één of ander systeem voor de vereffening van schulden voor jonge boeren,» aldus Fagard.

Natuur

De Boerenbond beseft ook dat er niet aan de Europese richtlijnen omtrent nitraten kan getornd worden. Het moet voor de boerenorganisatie zelfs de essentie worden van het bijgestuurde MAP II. Maar ook niet méér dan dat. «Europa heeft geen strengere normen opgelegd voor 'kwetsbare gebieden', zoals het MAP nu. Als de Vlaamse regering een natuurbeleid wil vormgeven, kan dat perfect via het decreet natuurbehoud.» Voor de Boerenbond moet het luik 'natuur' dus uit MAP II geschrapt worden.

Voorts vindt de Boerenbond onder meer dat:

de aankoopplicht van de Vlaamse overheid (voor bedrijven in kwetsbare gebieden) moet overeind blijven;

er haalbare en betaalbare normen voor mestverwerking en -bewerking moeten komen, met de nodige vergunningen voor export van bewerkte mest;

de veevoederindustrie financieel moet bijdragen, zonder dat zich dat in hogere veevoederprijzen vertaalt, en fosfaatarme veevoeders verder moet ontwikkelen.