Stadions als opvangcentra voor hooligans tijdens EURO 2000

De Rotterdamse politie denkt eraan om voetbalstadions waar niet gevoetbald wordt tidjens het EK, te gebruiken als opvangcentra voor relschoppers. De stadiondirecties van Excelsior en Sparta Rotterdam staan niet te trappelen om hun tempel ter beschikking te stellen. Sportcomplex Ahoy', dat ook als een optie worden gezien, laat weten dat de politie altijd mag komen praten.

BR>

Excelsior-directeur Kelder is er huiverig voor om ordeverstoorders op te vangen op de tribunes van Woudestein. «We hebben hier net de hele zaak opgebouwd, we zitten er natuurlijk niet op te wachten dat de tent weer wordt gesloopt.»

Als een aardige bijverdienste in een tijd dat het stadion in Kralingen toch niet wordt gebruikt, ziet Kelder het initiatief niet. «Wat heb ik eraan als het stadion wordt afgehuurd als het tegelijkertijd wordt afgebroken?»

De directeur zou meer willen weten over de werkwijze van de politie. Staan er bijvoorbeeld genoeg politiemensen om de groepen opgepakte supporters heen? «Dat lijkt me belangrijker dan geld. We wachten af tot we door de politie worden benaderd. Maar we steken de vlag op voorhand niet uit.»

Zijn collega Van der Burg, directeur stadionzaken bij Sparta, wil het plan van de politie op voorhand niet uitsluiten. Enthousiast is hij evenwel ook niet. «We hebben andere plannen met het ENECO-stadion tijdens EURO 2000. Welke dat zijn, daar wil ik niet op vooruitlopen. Maar als het doorgaat, dan kan het niet samen met de plannen die de politie heeft.»

Ahoy'-directeur Van der Vegt is van mening dat zowel overheid als particuliere instanties een maximale inspanning moeten verrichten om het EK voetbal in goede banen te leiden. «Ik heb zelf, toen ik nog directeur van De Kuip was, de blaren op mijn tong gepraat om EURO 2000 naar Rotterdam te halen. Dat is gelukt en daar ben ik nog steeds blij om. Dan ga ik op voorhand natuurlijk geen neen zeggen.»

Of het sportcomplex op Zuid ook geschikt is als opvang voor relschoppers, zal nog moeten blijken. «Maar alles is bespreekbaar», aldus Van der Vegt. Wel zegt de directeur dat er al veel opties zijn genomen op Ahoy', bijvoorbeeld voor ontvangsten die samenhangen met het voetbalevenement. De vraag zal dan ook zijn of er plaats is.

Een optie die het politiekorps achter de hand heeft als opvangruimte, is de eigen gymzaal. Daar kunnen naar schatting tweehonderd mensen worden opgevangen. Omdat rekening gehouden wordt met een maximale opvang van duizend tot 1250 mensen, is dat bij lange na niet voldoende. De andere opvangruimten worden alleen afgehuurd bij risicowedstrijden omdat voor grootschalige opvang veel politie- en bewakingspersoneel moet worden ingeschakeld.

In het kader van een wetswijziging die in Den Haag in de maak is en die burgemeesters de mogelijkheid geeft om groepen ordeverstoorders maximaal twaalf uur 'op te houden', zoekt de regiopolitie Rotterdam Rijnmond naar geschikte ruimten om tijdens EURO 2000 relschoppers te kunnen opvangen. Bij deze zogeheten 'bestuurlijke ophouding', wordt gedacht aan groepen supporters die de orde verstoren door zich bijvoorbeeld zonder kaartje bij het stadion te melden of die uitbreken uit een vooraf uitgestippelde route naar het stadion.

De bedoeling is dat zij gedurende de (risico)wedstrijd - vooralsnog alleen Duitsland-Portugal op 20 juni in de Kuip - worden vastgezet, om vervolgens bij wijze van spreken zo snel mogelijk weer op de trein naar Duitsland of het vliegtuig naar Portugal te worden gezet.

Weliswaar worden de groepen supporters die de orde verstoren, niet strafrechtelijk vervolgd, maar de wedstrijd krijgen ze niet te zien. Ook niet op tv's of schermen, want het moet wel een straf blijven, vindt de politie.

Relschoppers die zich tijdens het EK overigens schuldig maken aan bijvoorbeeld geweldsdelicten, worden overigens wel gewoon in een cel gezet en zullen door de snelrechter worden bestraft.