Doomst: 'B-H-V had op 10 juni moeten gesplitst zijn'

Print
Michel Doomst (CD&V), een van de voortrekkers in de burgemeestersactie in Halle-Vilvoorde voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, stelt dat de niet-splitsing van B-H-V op de verkiezingsdatum van 10 juni strijdig is met het arrest dat het Arbitragehof enkele jaren geleden velde.
"Dit rechtscollege wou immers de wetgever verplichten voor het einde van deze legislatuur de wettelijke onjuistheid van de kieskring te herstellen", aldus Doomst woensdagavond in een reactie. Doomst wil "de juridisch middelen aangrijpen om duidelijk te maken dat hiermee met de grondwet en het Arbitragehof een loopje wordt genomen. (...) Een juridische uitspraak moet duidelijk maken dat de regering fout zat en tevens verplichten op korte termijn een oplossing te zoeken. In het andere geval vrezen we dat we nog eens vier jaar zullen moeten wachten op de splitsing van de kieskring", aldus Doomst.