Sp.a vraagt Peeters meer transparantie in emissierechten

Print
In het Vlaams parlement herhaalde Groen! woensdag zijn kritiek op Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters over het toekennen van emissierechten aan de bedrijven.
Sp.a vindt dan weer dat de minister meer informatie vrij moet geven over de overeenkomsten rond emissierechten die de overheid met de bedrijven sluit.

De Europese Commissie liet dinsdag weten dat België te veel emissierechten heeft uitgedeeld aan de industrie. Er moet een bijkomende reductie van 7,5 procent komen.

In het Vlaams parlement zei Rudi Daems (Groen!) dat minister Peeters in het verleden genoeg signalen had gekregen dat er teveel rechten waren uitgedeeld. Daems noemde dit geen vorm van goed bestuur: de overallocatie haalt het systeem van emissierechten onderuit én zorgt voor onzekerheid bij de bedrijven, zei hij.

Bart Martens (sp.a) vroeg Peeters meer openheid in de convenanten tussen de overheid en de bedrijven, iets wat milieuverenigingen ook vroegen. Dat moet duidelijk maken wie gelijk heeft: de Europese Commissie of het ondernemersnetwerk VOKA, dat zegt dat de industrie al genoeg inspanningen levert.