Vlaamse regering niet op zelfde lijn inzake kernenergie

Print
Het langer openhouden van de kerncentrales, waarvoor minister van Leefmilieu en Enegie Kris Peeters vorige week pleitte, is geen standpunt van de Vlaamse regering, want het heeft hierover geen bevoegdheid.
Dat antwoordde Vlaams minister-president Yves Leterme woensdag op een interpellatie van sp.a en Groen!.

Peeters stelde vorige week de voor 2015 geplande kernuitstap in vraag. Hij pleitte ervoor om de centrales 10 jaar langer open te houden. Dat zou 10 miljard euro opbrengen die in hernieuwbare energie zou kunnen worden geïnvesteerd.

Sp.a en Groen!, de grootste voorstanders van de kernuistap, wilden weten of Peeters (CD&V) een persoonlijk of partijstandpunt vertolkte of namens de Vlaamse regering sprak.

Leterme wees erop dat het dossier een federale bevoegdheid is en dat er op federaal niveau een debat hierover aan de gang is. "De Vlaamse regering moet geen standpunt hebben en is dus niet voor en niet tegen", zei Leterme. Zijn partijgenoot Peeters sprak dus niet namens de Vlaamse regering.

Leterme wees er op dat de promotie van hernieuwbare energie is opgenomen in het regeerakkoord en de meerjarenbegroting. "Uw partij was bij de uitwerking hiervan betrokken", zei hij tot Bart Martens (sp.a), die de interpellatie had ingediend.