Zoon praat vader na 20 jaar aan de galg

Print
Een rechtbank in het Duitse Hamburg heeft woensdag een 65-jarige man veroordeeld tot 7 jaar cel voor de moord op zijn vrouw in 1987.
De man vermoordde de vrouw voor de ogen van zijn zoon, die dat twintig jaar lang verborgen hield.

De man is nu 36 jaar oud en zag twintig jaar geleden hoe zijn vader zijn moeder verstikte met een kussen. Hij probeerde tevergeefs tussenbeide te komen.

De gewelddadige man kon niet verkroppen dat zijn echtgenote hem wilde verlaten. Hij vreesde dat hij bij echtscheiding zijn woning zou verliezen.

Het onderzoek wees uit dat de vrouw, die zwaar ziek was aan hart en nieren, een natuurlijke dood stierf. De zoon kon voor de rechtbank niet uitleggen waarom hij de feiten zo lang geheim heeft gehouden.

Hij verklikte zijn vader uiteindelijk onder druk van zijn oudere broer. Die vernam de feiten van het vriendinnetje van zijn broer, dat ook aanwezig was bij het drama.

De rechter oordeelde dat de dader zijn zoon chanteerde. De man is altijd blijven volhouden dat het om een ongeluk ging.