Ruim helft bevolking leeft op krediet

Print
4,6 miljoen Belgen hebben het voorbije jaar een vorm van krediet geopend. Samen was dat goed voor 7,1 miljoen contracten. Bijna een half miljoen contracten worden niet op tijd aangezuiverd.
De kredietopeningen alleen maken 44,8 pct van het totale aantal contracten uit. Ze worden gevolgd door de hypothecaire kredieten (29,8 pct) en de verkopen en leningen op afbetaling die samen goed zijn voor 25,3 pct. Deze verhoudingen zijn volgens de Nationale Bank gelijkaardig aan die van het jaar voordien.

Het gemiddeld bedrag van de hypothecaire kredieten bedroeg 69.963 euro, een toename met 6,7 pct vergeleken met eind 2005. Deze stijging kan grotendeels verklaard worden door de stijging van de prijzen van onroerende goederen en door de lage interestvoeten waardoor het budgettair draaglijk wordt om een groter kapitaal te ontlenen.

Bij de leningen op afbetaling bedroeg het gemiddeld bedrag per contract 14.447 euro (+ 5,1 pct). Bij de verkopen op afbetaling en de kredietopeningen varieerde het gemiddeld kredietbedrag licht en bedroeg het respectievelijk 5.987 euro (- 1,0 pct) en 2.799 euro (+ 2,8 pct).

Minder achterstallige contracten
Terwijl het aantal geregistreerde kredietovereenkomsten en kredietnemers toeneemt, daalt daarentegen het aantal achterstallige contracten en personen in vergelijking met vorig jaar. Deze daling is volgens de Nationale Bank begonnen in 2003 en is onder meer het gevolg van de inwerkingtreding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren in dat jaar.

Eind 2006 telde de Centrale 492.177 kredietovereenkomsten met een betalingsachterstand, al dan niet geregulariseerd in de loop van het jaar (-1,8 pct), en 337.755 achterstallige kredietnemers (- 1,5 pct), zijnde 4,1 pct van de meerderjarige bevolking.

Het aantal niet-geregulariseerde contracten nam nog sterker af tot 414.720 kredietovereenkomsten (- 3,0 pct) en deze daling ging gepaard met een vermindering van het achterstallig bedrag, dat 1,77 miljard euro beliep (- 3,9 pct).