Textieltak ABVV botst met bedienden

Print
De voorzitter van ABVV Textiel, Kleding en Diamant, Donald Wittevrongel, haalt scherp uit naar de bediendenbond BBTK.
Het BBTK zal "openingen" moeten maken in het dossier over de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden. Zoniet zou de regering wel eens een beslissing kunnen nemen, waardoor zowel arbeiders als bedienden slechter af zijn, aldus Wittevrongel.

De socialistische arbeiderscentrale Textiel, Kleding en Diamant keurde woensdag het ontwerp van interprofessioneel akkoord unaniem goed. Positief is de verhoging van de minimulonen, de vrijwaring van de sociale zekerheid, het indicatieve karakter van de loonnorm, de correcties op het generatiepact en het feit dat "het monster van de flexibiliteit achter de tralies blijft". Kritische bedenkingen waren er over wat zal gebeuren met de overurenregeling, de jongerenlonen en het statuut arbeiders en bedienden.

Volgens Wittevrongel komt er over dit dossier van toenadering tussen de arbeiders- en bediendenstatuten "geen akkoord zolang het ABVV het BBTK-standpunt volgt".

Volgens hem zit er geen beweging in het dossier omdat er binnen de vakbeweging geen consensus is. "De patroons bewegen niet zolang er in onze eigen middens geen duidelijkheid is", aldus Wittevrongel.

Fusie
De fusie tussen de socialistische arbeiderscentrales ABVV Voeding-Horeca-Diensten en Textiel, Kleding en Diamant gaat niet door.

Beide centrales maakten vier maanden geleden hun intentieplannen om te fuseren bekend. De fusieplannen waren ingegeven door de afkalvende industrie waarin beide centrales zich bewegen. Door samen te gaan wilden beide centrales hun stem luider laten klinken.

Maar die plannen gaan niet door. Er zijn onoverbrugbare verschillen tussen de structuren van beide centrales. ABVV Textiel is meer een militantenvakbond, die centraal wordt geleid. ABVV Voeding is meer een ledenvakbond, waarbij de gewesten een stuk autonomer zijn.