Vlaamse dertigers en veertigers hardste werkers van Europa

Print
Nergens in Europa is de activiteitsgraad van de "middengroep", de bevolking tussen 25 en 50 jaar, hoger dan in Vlaanderen. Niet minder dan 86 procent van de Vlaamse dertigers en veertigers werkt.
Ook Nederland kan die cijfers voorleggen, maar de Vlamingen werken harder.
Dat blijkt uit de cijfers van de activiteitsgraad volgens fulltime-equivalenten, die Vlaams minister van Werk en Onderwijs Frank Vandenbroucke bekendmaakte op een symposium in Den Haag.

Belgische middengroepen werken zich te pletter omdat ze er de facto toe verplicht worden, zei Vandenbroucke. De oorzaak ligt bij uitzonderlijk lage arbeidsdeelname van de 50- en zeker de 55-plussers.
"Vroeg stoppen of moeten stoppen met werken zit blijkbaar diep verankerd in onze mentaliteit", aldus de minister.

Maar daarvoor wordt een rekening betaald: "Die bijzonder lage werkzaamheidsgraad bij ouderen gaat gepaard met een bijzonder hoge activiteitsgraad in de middelste leeftijdscategorie, zowel bij mannen als vrouwen. Het dichtbij leggen van de eindmeet heeft immers een pervers effect. Een arbeidsmarkt kan zich zulke korte loopbanen slechts veroorloven als in de leeftijdsgroep 25-49 jaar, met de hoogste economische productiviteit, hard, zeer hard wordt gewerkt. Dat betekent dat mensen op hun vijftigste vaak 'uitgeperst' zijn of toch dat gevoel hebben, en de arbeidsmarkt al dan niet vroegtijdig verlaten."

Bovendien kunnen die middengroepen het alleen niet redden. De totale werkzaamheidsgraad in de Scandinavische landen ligt hoger dan bij ons en dat komt omdat álle leeftijdsgroepen er actief blijven. Minister Vandenbroucke wil "die vicieuze cirkel doorbreken" met een dynamischere arbeidsmarkt door de uitstapmogelijkheden te beperken, 'aanwervingsremmen' (vooral hoge loonkosten) voor ouderen te drukken en door bedrijven een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid te laten voeren.

Om dat alles te realiseren, pleitte Vandenbroucke voor een omvattende "sociale staatshervorming", waarbij enkele kerntaken voor de overheden herverdeeld worden, net als de bijbehorende financiering.