Vakbonden ondertekenen sociaal plan Sappi Lanaken niet

Print
Het ABVV en het ACV hebben het sociaal plan dat de werknemers van papierproducent Sappi in Lanaken vorige week met nipte meerderheid aanvaardden, maandag niet ondertekend.
Een en ander is het gevolg van de halsstarrige houding van het ABVV. Dat hield het been stijf en weigerde het plan te ondertekenen.

Het ACV had zich voorgenomen om het plan alleen maar te ondertekenen wanneer er een consensus tussen de vakbonden was.
Ondanks de weigering van de vakbonden om het plan te ondertekenen, heeft de directie van Sappi zich wel bereid verklaard om het plan uit te voeren zoals het onderhandeld werd, zo zegt vakbondsafgevaardigde Ludo Cox (ACV).

Het LBC ondertekende als enige vakbond het sociaal plan voor de bedienden. Het ACV van zijn kant heeft wel het luik brugpensioen voor de arbeiders ondertekend, aangezien er anders een aantal mensen in de problemen dreigden te geraken, zo zegt Cox.
De vakbondsman betreurt het naar eigen zeggen dat het ABVV weigert om het plan te ondertekenen en dat ondanks een eerdere belofte dat indien een meerderheid van de helft plus één zich voor het onderhandelde plan uitsprak ze het plan wel zouden honoreren.

Het sociaal plan dat door de werknemers van Sappi in Lanaken met 50,6 procent van de stemmen werd goedgekeurd, heeft zowel betrekking op een nieuwe CAO als op de aangekondigde herstructurering waarbij de komende twee jaar 123 jobs geschrapt zullen worden. Een en ander is een gevolg van het Europese besparingsproject "Everest". Volgens dat plan moet er in de Lanakense vestiging van Sappi 15,3 miljoen euro bespaard worden. De directie engageerde zich wel om die besparing te realiseren zonder naakte ontslagen door te voeren.