Joesjtsjenko beleeft "zijn Waterloo"

Print
De Oekraiense pers heeft het maandag over het "Waterloo" van president Viktor Joesjtsjenko nadat vrijdag het parlement een nieuwe wet heeft goedgekeurd die de presidentiële bevoegdheden grotendeels aan banden legt. Joesjtsjenko is uitgesproken pro-westers, terwijl de Verhovna Rada gedomineerd wordt door pro-Russische partijen.
"Het Austerlitz van de premier (Viktor Janoekovitsj, nvdr) en het Waterloo van de president", zo blokletterde maandag de financiële krant Delo. "Het team van de president kreeg vrijdag een nieuwe kaakslag te verwerken: de parlementsmeerderheid heeft een deel van de presidentiële bevoegdheden overgeheveld naar de premier", aldus de krant.

De regeringscoalitie haalde in het parlement de nodige meerderheid om het presidentiële veto te omzeilen door een akkoord te sluiten met de fractie van Joelia Timosjenko, tijdens de Oranjerevolutie nog de grote bondgenote van Joesjtsjenko.
Volgens Joesjtsjenko is het parlementsbesluit "onwettig": hij zal de wet voor het Grondwettelijk Hof aanvechten.

De vleugels van de president waren al een tijdje geknipt, maar de nieuwe wet "ontneemt hem alle macht om invloed op de regering uit te oefenen", stelde de krant Ekonomitsjeskie Izvestia vast.

Daarmee verandert het presidentsambt, aldus de Russische krant Vedomosti, "in een ceremoniële functie". "Oekraine staat op het punt, een parlementaire republiek te worden", meende andere Russische krant, Kommersant.

Krachtens die nieuwe wet kan de regerende coalitie een nieuwe regeringsleider kiezen in het geval de president daar binnen de door de grondwet voorziene 15 dagen niet in slaagt.
Voorts mag de regering kandidaten voor de ministerambten Defensie en Buitenlandse Zaken voorleggen wanneer de president dat zelf niet tijdig gedaan krijgt.